Expert in het grootbrengen van kinderen

SOS Kinderdorpen mag zich best wel expert in het opvangen en grootbrengen van kinderen noemen. We doen dat al meer dan 70 jaar, in 135 landen wereldwijd. Die ervaring leert ons dat een aantal principes cruciaal zijn als je wil dat kinderen uitgroeien tot zelfredzame volwassenen. Die principes staan aan het hart van al onze projecten.
70 jaar ervaring in het grootbrengen van kinderen
135 landen wereldwijd
79 000 kinderen vinden een nieuwe thuis in één van onze kinderdorpen
89 000 families versterken we in hun rol als opvoeders

We geven kinderen een thuis

Ieder kind heeft een veilig basis nodig van waaruit ze de wereld kunnen ontdekken. Van hieruit geven kinderen hun persoonlijkheid vorm, bouwen ze zelfvertrouwen op, ontwikkelen ze relaties. Het is het vangnet waar ze altijd naar terug kunnen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Die veilige basis is best een kleinschalige, familiale omgeving. Een plaats waar kinderen thuis komen.

We bieden onvoorwaardelijke zorg

Kinderen hebben iemand nodig die er altijd voor hen is, wat er ook gebeurt. Ze hebben nood aan een volwassene die hen onvoorwaardelijk ondersteunt en hen richting volwassenheid gidst. Liefst is dat een ouder of familielid. Anders een SOS ouder, een pleegouder, een begeleider in een jongerenhuis...

We behouden familiebanden

Ieder kind behoort tot een familie en groeit liefst ook binnen die familie op. Want je familie verliezen, is een stukje van jezelf verliezen. Als kinderen niet bij hun familie kunnen opgroeien, onderhouden we toch de best mogelijke relatie met die familie. En we doen alles wat we kunnen om broers en zussen bij elkaar te houden.

We koesteren het potentieel van ieder kind

Ieder kind heeft zijn eigen krachten en talenten. We erkennen het potentieel in ieder kind, helpen hen om krachten en talenten verder te ontwikkelen, stimuleren hen om hun dromen na te streven. Ook wanneer het even moeilijk gaat, blijven we in ieder kind geloven.

We bouwen aan een netwerk

Kinderen ontwikkelen zich het best in verbinding met de wereld om hen heen. We zorgen ervoor dat ze deel uitmaken van de gemeenschap waarin ze opgroeien en helpen hen met het opbouwen van een netwerk.

We laten hen niet los

We kennen de uitdagingen waar jongvolwassenen voor staan wanneer ze de jeugdhulp verlaten. Dus dwingen we hen niet om te vertrekken als ze nog niet klaar zijn. Wanneer ze wel klaar zijn, bieden we begeleiding-op-maat, zodat ze hun plaats vinden in de samenleving. En wat er ook gebeurt, we geven hen niet op. Niet wanneer ze bij ons verblijven, niet nadien. Nooit.

Steun maandelijks

en geef kinderen die er alleen voor staan opnieuw een thuis en een toekomst vanaf twaalf euro per maand.

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen