Allen & Overy

Allen&Overy maakt deel uit van een internationale groep en is één van de grootste advocatenkantoren van België. Zij helpen ons onder andere verder met pro bono-werk.

Samenwerking

Sinds 2006.


Project/nood

De focus van de samenwerking met Allen & Overy lag in de eerste plaats op pro bono-werk voor SOS Kinderdorpen België. Dit leidde ook tot een partnership rond pro bono-werk op internationaal niveau.

Op lokaal niveau werd vanaf 2010 een project geselecteerd in Senegal om er te werken rond twee specifieke zaken: recht op onderwijs en recht op een identiteit. Het project zelf is gelegen in Kaolack (SOS Kinderdorp met een lagere school) en in Fatick (familieversterkend programma).

Acties

Sponsorships

  • Allen & Overy is al een aantal jaren hoofdsponsor van fondsenwervende events opgezet door SOS Kinderdorpen.
  • Het bedrijf steunde in mei 2012 mee het project ‘Ik weet niet waarom’, met het lanceren van een boek, het opzetten van een expositie alsook een netwerkmoment in de Bozar (Brussel).

Expertise Sharing

  • In november 2012 gingen vier medewerkers van Allen & Overy België naar het project in Senegal om er mee te werken aan ‘Teach the staff’. Ze deelden er hun kennis rond mensenrechten en de Engelse taal met de SOS medewerkers op het terrein. En via een blog deelden ze hun ervaringen met collega’s. In Brussel en Antwerpen werden dan weer activiteiten georganiseerd om fondsen in te zamelen voor de projecten in Kaolack en Fatick. In totaal werd er meer dan 25.000 euro ingezameld.

Employee Engagement

  • In 2014 hielp een team van medewerkers mee met de renovatie van het nieuwe Simbahuis in Liedekerke. Een teambuilding-dagje waarbij de handen uit de mouwen werden gestoken.


Impact

  • Het pro-bono werk van Allen & Overy, zowel in België als internationaal, heeft een sterke impact op de professionalisering van de organisatie en zorgt er voor dat SOS Kinderdorpen op dat vlak geen kosten heeft.
  • De steun aan projecten in Senegal helpt om de vooropgestelde objectieven te halen. Zo kunnen 412 kinderen naar school of volgen ze een opleiding, en heeft 80% van de ondersteunde families een eigen handeltje kunnen opzetten om zo te werken aan hun zelfredzaamheid.