Alles over successierechten

Het percentage successierechten dat je erfgenamen betalen, varieert naargelang de aard van de verwantschap, de grootte van het bedrag en het gewest waarin je gedomicilieerd bent:

  • Erfgenamen in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, partners) betalen het minste successierechten, van 3 tot 27%. Broers, zussen en andere erfgenamen betalen 30 tot 65% successierechten.

  • Hoe hoger het bedrag, hoe hoger de successierechten. Dit werkt met schijven, waarbij de laagste schijven het minst belast worden. Indien je geen kinderen hebt, geldt het maximumtarief (65%-80%) vanaf € 175.000. Voor erfgenamen in rechte lijn geldt het maximumtarief (24%-27%) vanaf € 250.000. Het exacte percentage per schijf hangt af van de verwantschap en het gewest.

  • Het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hanteren elk licht verschillende tarieven voor successierechten.