• Home
  • Alles over successierechten

Alles over successierechten

Het percentage successierechten dat je erfgenamen betalen, varieert naargelang de aard van de verwantschap, de grootte van het bedrag en het gewest waarin je gedomicilieerd bent:

  • Erfgenamen in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, partners) betalen het minste successierechten, van 3 tot 27%. Broers, zussen en andere erfgenamen betalen 30 tot 65% successierechten.

  • Hoe hoger het bedrag, hoe hoger de successierechten. Dit werkt met schijven, waarbij de laagste schijven het minst belast worden. Indien je geen kinderen hebt, geldt het maximumtarief (65%-80%) vanaf € 175.000. Voor erfgenamen in rechte lijn geldt het maximumtarief (24%-27%) vanaf € 250.000. Het exacte percentage per schijf hangt af van de verwantschap en het gewest.

  • Het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hanteren elk licht verschillende tarieven voor successierechten.