Als de nood het hoogst is

Dankzij onze sterke lokale aanwezigheid in 135 landen kunnen we snel en efficiënt mee noodhulp organiseren. Onze focus ligt daarbij op de meest kwetsbare kinderen en families.

Snel en efficiënt reageren

SOS Kinderdorpen heeft een sterke lokale aanwezigheid in 134 landen en werkt in ieder land met mensen van het land zelf. Dat heeft het voordeel dat we meteen snel en efficiënt noodhulp kunnen organiseren omdat we het terrein, de cultuur en de situatie ter plaatse heel goed kennen.

Noodhulp altijd gepaard met heropbouw

Elke noodhulp is natuurlijk anders. Maar waar SOS een echt meerwaarde kan geven, is dat wij er niet alleen waren voor en tijdens de ramp, maar ook na de noodhulp ter plaatse blijven. We helpen op een duurzame wijze aan de wederopbouw van het getroffen gebied. Dat kan dankzij onze sterke lokale verankering. Die blijkt in noodsituaties steeds van onschatbare waarde.

Samen met overheden en andere hulporganisaties

In noodsituaties is het heel belangrijk dat overheden en hulporganisaties samenwerken. Zo kan elke organisatie doen waar zij het beste in is, in de zonde die ze het beste kent. Daarom zoekt SOS altijd contact met de overheid en andere organisaties die zich inzetten om de slachtoffers van de situatie te ondersteunen.

Natuurrampen of oorlogssituaties

SOS springt niet alleen bij na natuurrampen zoals recent de tyfoon in de Filipijnen of de aardbeving in Nepal, maar ook bij oorlogssituaties zoals de burgeroorlogen in Syrië en Oekraïne of een epidemie zoals de ebolacrisis. Als we kunnen helpen, dan helpen we.

Geen lid van 12-12

SOS maakt geen deel uit van het Consortium 12-12, dat slechts 6 ngo’s groepeert die de krachten bundelen op vlak van fondsenwerving voor noodhulp. Andere sterke organisaties zoals Het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen opereren momenteel ook onafhankelijk.

Steun maandelijks

en geef kinderen die er alleen voor staan opnieuw een thuis en een toekomst vanaf twaalf euro per maand.

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen