Klarafestival en SOS Kinderdorpen lanceren “The Sound of Home”

Tom
Tom
21 maart 2017

Samen met het Klarafestival lanceren we vandaag "The Sound of Home", een project gedragen door tientallen sociale en culturele partners, dat niet-begeleide minderjarige vluchtelingen de kans geeft een instrument te leren bespelen.

Momenteel zijn ongeveer 1200 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen aanwezig in België, kinderen en jongeren zonder ouders in een vreemd land. Zij verblijven in opvanghuizen zoals Hejmo, waar ze alle nodige zorgen en onderwijs krijgen.

Bij SOS Kinderdorpen zijn we ervan overtuigd dat ook een zinvolle vrijetijdsbesteding een basisbehoefte is. Kunst en cultuur zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Daarom roepen we samen met het Klarafestival “The Sound of Home” in het leven. Met dit project krijgen 200 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België de kans om muziekonderwijs te volgen, buíten de huizen waar ze worden opgevangen.

De keuze om dit project te laten doorgaan buiten de muren van het opvangcentrum, is bewust: “The Sound of Home” is erop gericht om bruggen te slaan tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Onderwijs en muziek vormen voor jongeren de vlotste manier om met leeftijdsgenoten in contact te komen.

Zowel de jongeren als de muziekacademies die deelnemen aan “The Sound of Home” krijgen steun van de betrokken partners, die met hun specifieke expertise de nodige omkadering leveren om alle mogelijk drempels (materieel, psychologisch of sociaal) weg te nemen. Zo nemen Belgische jongeren en ouders, die ook les volgen aan de academie, via een buddy-systeem één of meerdere kinderen onder hun vleugels.

Projectpartners
Foundation Engie, BNP Paribas Fortis, Eandis

Een project van
Klarafestival, SOS Kinderdorpen, Fedasil, het Belgische Rode Kruis, Minor-Ndako, OCMW, Deeltijds Kunstonderwijs Brussel, Flagey, VBO Task Force Refugees en muziekscholen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Lees meer artikels over: Vluchtelingencrisis, Sound of home

Ik word sponsor

en geef met maandelijks 20 euro minderjarige vluchtelingen in België opnieuw een thuis en een toekomst

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen