SOS Kinderdorpen en Rode Kruis plannen evacuatie van kinderen uit Madaya

Stijn
Stijn
27 januari 2016

Op 14 januari raakten vier Syrische SOS medewerkers de belegerde stad Madaya binnen. Wat ze er zagen tart alle verbeelding: “Overal zie je extreem magere, bleke gezichten. Veel kinderen zijn te zwak om te lopen of zelfs te praten. Hun tanden zijn zwart, hun tandvlees bloedt.”

Meest kwetsbare kinderen evacueren

Samen met het Rode Kruis identificeren onze medewerkers op dit moment de meest kwetsbare kinderen. Dat zijn kinderen die niemand meer hebben om voor hen te zorgen én die zwaar lijden onder de onmenselijke omstandigheden. Doel is om die kinderen zo snel mogelijk uit de stad te evacueren.

Een veilige schuiplaats

We zullen de kinderen opvangen in één van onze twee gespecialiseerd zorgcentra in Syrië. Daar vinden de kinderen een veilig bed, alle basiszorgen, onderwijs, psychologische hulp om trauma’s te verwerken en, bovenal, de kans om opnieuw gewoon een kind te zijn.

Tegelijkertijd gaan we op zoek naar familie van de kinderen, zodat ze weer verder kunnen met hun leven. Als dat niet lukt gaan we op zoek naar een andere oplossing, zoals een pleegfamilie of een nieuwe thuis in één van onze kinderdorpen in Syrië.

Wat doet SOS in Syrië

SOS Kinderdorpen is met twee kinderdorpen en een familieversterkend programma al sinds de jaren 1970 actief in Syrië. Sinds de start van de huidige crisis organiseert SOS Kinderdorpen ook op verschillende domeinen noodhulp:

  • Verdeling van voedsel, medische hulp, onderwijsondersteuning en psychologische steun aan 14.000 kinderen.

  • Opvangen en begeleiden van bijna 200 onbegeleide kinderen in twee gespecialiseerde zorgcentra.

  • Psychologische, educatieve en recreatieve ondersteuning aan 6700 kinderen via kindvriendelijke ruimtes.

Help ons om de meest kwetsbare kinderen in Syrië een veilige schuilplaats te bieden!

Doe nu een gift
Lees meer artikels over: Syrië

Help ons om de meest kwetsbare kinderen in Syrië een veilige schuilplaats te bieden

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen