Ook op uw vakantiebestemming biedt SOS Kinderdorpen een warme thuis aan kinderen

Céline
Céline
28 juni 2018

72% van de Belgen die deze zomer op vakantie gaan, kiezen Frankrijk, Spanje, Italië of Griekenland als bestemming*. Zonder het te weten, rijdt u misschien langs één van onze programma's in die landen. Met 125 projecten is SOS Kinderdorpen er een belangrijke ondersteuning voor bijna 13.000 kinderen en ouders.

Veel mensen kennen vooral ons werk in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Wat veel minder mensen weten, is dat SOS Kinderdorpen ook in Europa heel actief is. Meer zelfs: Europa is onze bakermat. Het eerste kinderdorp opende haar deuren in Oostenrijk in 1949, als een antwoord op de vele oorlogswezen die toen vooral in grote weeshuizen opgevangen werden. De kleinschalige, familiale aanpak van SOS Kinderdorpen sloeg aan en vond snel ingang in de rest van Europa. In Frankrijk opende het eerste kinderdorp al in 1956, Italië en Spanje volgden in 1970, en in Griekenland ging SOS Kinderdorpen van start in 1982.

1. Een warme thuis voor 1.600 kinderen

In die vier landen openden we door de jaren heen 32 kinderdorpen, waar 1.600 kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien een warme thuis vinden. Dat gebeurt altijd in nauwe samenwerking met de overheid en de lokale organisaties voor jeugdzorg. De kernwaarden zijn daarbij altijd dezelfde:
• We bieden kinderen een kleinschalige, familiale opvang;
• met gespecialiseerde begeleiding en therapie waar nodig;
• met extra kansen om zich mentaal, emotioneel en fysiek te ontwikkelen;
• met respect voor de oorspronkelijke familie (broers en zussen samen opvangen en contact met de ouders behouden waar mogelijk)
Afhankelijk van de context en lokale realiteit kunnen die kinderdorpen de fysieke vorm van een echt dorp aannemen of geïntegreerd zijn in de gemeenschap.

2. Een sterk gezin voor 9.200 kinderen en ouders

De beste plaats voor een kind om op te groeien, is nog steeds de oorspronkelijke familie. Daarom organiseert SOS Kinderdorpen ook 48 SOS Familieversterkende programma’s in Zuid-Europa, goed voor zo’n 9.200 kinderen en ouders. Zo willen we vermijden dat kinderen de zorg van hun ouders ooit verliezen. We ondersteunen gezinnen in kwetsbare situaties om hun levensomstandigheden te verbeteren en om sterkere ouders te worden.

Afhankelijk van de lokale realiteit, leggen we verschillende accenten. Onze collega’s in Griekenland zien sinds de financiële crisis steeds meer gezinnen die in de neerwaartse spiraal van armoede en sociale uitsluiting verzeild geraken. Armoedebestrijding staat daar dan ook hoog op de agenda. In Italië werken we dan weer meer rond de opvoedingsvaardigheden van ouders. Stap voor stap bouwen we er aan gezonde en positieve relaties binnen het gezin, zodat de emotionele en mentale basisbehoeften van het kind gevoed worden.

Spanje worstelt van zijn kant met een zeer hoge werkloosheid bij jongvolwassenen. Daar ligt een sterke nadruk op het verwerven van professionele vaardigheden, zodat jongvolwassenen die niet kunnen rekenen op de steun van hun ouders toch zelfstandig een toekomst kunnen uitbouwen.

3. Een warm onthaal voor kinderen op de vlucht

Vooral Italië en Griekenland worden sinds de vluchtelingencrisis in 2015 geconfronteerd met een groot aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. In heel Europa zocht en vond SOS Kinderdorpen extra middelen om deze kinderen een warm onthaal te bieden en hen voor te bereiden op een zelfstandig leven in Europa.

“Io Non Viaggio Solo”, ik reis niet alleen. Onder die noemer organiseert SOS Kinderdorpen in Italië een ondersteuningsprogramma voor ruim 200 kindvluchtelingen. De focus ligt daarbij op Crotone, helemaal onderaan de laars van Italië en een belangrijke aankomstplaats voor vluchtelingen. Doel is om de opvang en bescherming van niet-begeleide minderjarigen te verbeteren en tegelijkertijd hun integratie en inclusie te bevorderen.

In Griekenland bood SOS Kinderdorpen sinds begin 2016 opvang en begeleiding aan 250 kindvluchtelingen, voornamelijk in Athene. Doel is om de kinderen een warme thuis te bieden, terwijl we hen helpen om een toekomst uit te stippelen. Dat kan zijn door hen te herenigen met familieleden, of door hen te helpen met onderwijs en een diploma. Op het eiland Lesbos verzorgen onze collega’s een SOS Kindvriendelijke ruimte in het vluchtelingenkamp Kara Tepe.

Geef kinderen die er alleen voor staan een thuis en een toekomst.

Help kinderen
Lees meer artikels over:

Ik help kinderen aan een warme thuis

met een gift vanaf 12 euro per maand

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen