SOS opent eerste opvanghuis voor kinderen op de vlucht in België

Michael
Michael
29 juni 2016

In 2015 kwamen 5.047 kinderen zonder begeleiding in ons land toe. Dat zijn er bijna drie keer zoveel dan in 2014*. Daarom start SOS Kinderdorpen deze zomer met de opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België. Nicolina Jorissen, Pedagogisch adviseur bij SOS Kinderdorpen, legt je het project uit in tien vragen en antwoorden.

1. Waarom minderjarige vluchtelingen?

Nicolina Jorissen: “In de lente-editie van dit magazine las je al hoe SOS Kinderdorpen vluchtelingen steunt over de hele vluchtroute: in Syrië, libanon, Oost-Europa, de Balkan en ook bij ons, in West-Europa. Zij verdienen, net als alle kinderen, een opvang en begeleiding in overeenstemming met hun fundamentele rechten. Met aandacht voor hun ontwikkeling, onderwijs, gezondheid, vrije tijd en participatie. Er is vandaag nood aan opvang die deze kinderen opnieuw een thuis en een toekomst biedt.”

2. Hoeveel kinderen zal SOS opvangen?

“SOS Kinderdorpen zal tien kinderen opvangen. Dat kleine aantal is belangrijk. Want we willen hen een familiale omgeving bieden, met een kleine leefgroep, voldoende aandacht voor ieder kind en kleurrijke, gepersonaliseerde woon- en slaapruimtes. Zodat de kinderen zich écht thuis kunnen voelen.”

3. Hoe oud zijn deze kinderen?

“We concentreren ons op kinderen jonger dan vijftien die zonder hun ouders, maar wel in het gezelschap van een broer of zus, in België toekwamen. Vaak vanuit landen als Syrië, Afghanistan, of Irak. Broers en zussen betekenen een belangrijke steun voor mekaar, zeker in moeilijke tijden. We willen verdere breuken in familiale relaties absoluut vermijden. ”

4. Waar zal de opvang doorgaan?

“We zullen de kinderen opvangen in een doodnormale gezinswoning. Als je ervoor staat merk je niet dat het een opvanghuis is. ”

We willen verdere breuken in familiale relaties absoluut vermijden

Nicolina Jorissen, pedagogisch adviseur

5. Wie zorgt er concreet voor hen?

“De kinderen worden omringd door een divers team. In het dagelijkse leven nemen zes begeleiders de zorg van de kinderen op. Daarbij waken we over de nodige diversiteit op vlak van etnie, taal en cultuur. Voor de individuele begeleiding (psychotherapie, logopedie...) doen we beroep op freelancers.Taallessen, activiteiten en transport worden georganiseerd door vrijwilligers en eventuele ‘SOS Buddy’s’, mensen die zich engageren om een kind als een soort peter of meter extra ondersteuning te bieden.”

6. Hoe financiert SOS Kinderdorpen dit project?

“De opvang van deze kinderen kadert in een samenwerking tussen Fedasil en het Vlaamse Agentschap Jongerenwelzijn. De Vlaamse en Federale Overheid dragen de personeels- en werkingskosten van dit project. De infrastructuur (huur en inrichting van het opvanghuis) financieren we met eigen middelen uit fondsenwerving.“

7. Is er aandacht voor hun verleden en trauma?

“We schenken bij ieder kind aandacht aan eventuele schokkende gebeurtenissen voor en tijdens de vlucht. We zullen de jongeren ook de kans bieden deze ervaringen te verbeelden en te verwerken via de taal van de kunsten. Kinderen met een trauma of een posttraumatische stressstoornis begeleiden we via traumapsychologen."

We investeren in de veerkracht van kinderen: het vermogen om, ondanks alles, door te gaan

Nicolina Jorissen

Anderzijds investeren we ook in de veerkracht van de kinderen: het vermogen om door te gaan en zich doorheen alle moeilijkheden verder te ontwikkelen. Dat is een zeer belangrijk principe, dat ieder kind in zich heeft. We helpen hen om opnieuw te geloven in zichzelf en in hun kunnen, om talenten en vaardigheden te ontdekken en om hier een nieuw leven uit te bouwen.”

8. Voor welke uitdagingen staan zij?

“Zij hebben op de vlucht en in hun thuisland vaak heel wat meegemaakt: oorlog, geweld, angst. Ze moesten hun veilige thuis achterlaten, verloren hun ouders en moesten alleen verder. Zonder de steun of zorg van een liefhebbende volwassene. Dat moeten ze kunnen plaatsen en verwerken.

Ook de aankomst in België is stresserend: ze zijn onzeker over hun toekomst in het land (zullen ze erkend worden als vluchteling?) en komen in een samenleving terecht die ze nog niet kennen. Daar moeten ze hun plaats in zoeken, ondanks veel voorkomende uitsluitingsmechanismen zoals vooroordelen, discriminatie en alledaags racisme.

En dan is er natuurlijk nog hun eigen normale ontwikkelingsproces, dat door de vlucht en het verlies van hun ouders verstoord is. Dat is heel wat om mee om te gaan!”

9. Is er contact met ouders en/of familie?

“We proberen de kinderen zo snel mogelijk in contact te brengen met eventuele familie, hier of in het buitenland. Dat kan via allerlei kanalen: sociale media, ons eigen internationale netwerk, het Rode Kruis...”

10. Hoe nemen ze deel aan onze samenleving?

“De kinderen leren Nederlands en sluiten van zodra dat mogelijk is aan bij het normale onderwijs. Om een eventuele achterstand in te halen, bieden we thuisonderwijs of kunnen de kinderen aansluiten bij onthaalklassen. We helpen hen ook bij het zoeken naar hobby’s en bij het uitbouwen van sociale contacten en vriendschappen.

En via het dagelijkse leven in de leefgroep leren de kinderen op een zachte manier over onze plaatselijke gebruiken, waarden en normen en sociale relaties.”

Wil jij meehelpen om deze kinderen op te vangen in een gezellige en stimulerende omgeving?

Doe nu een gift
*Bron: dienst Voogdij en CGVS
Lees meer artikels over: Belgische SOS projecten

Word sponsor

en ondersteun minderjarige vluchtelingen in België met een maandelijkse gift.

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen