Geen enkel kind mag alleen opgroeien

1 kind op 10, wereldwijd 220 miljoen kinderen, groeit op zonder de liefdevolle zorg van een ouder. In Belgë is de inschatting 1 kind op 25, 94.600 kinderen. Dat brengt de emotionele, fysieke en mentale ontwikkeling –en dus de toekomst- van een kind ernstig in gevaar. SOS Kinderdorpen wil dat niet aanvaarden en vindt dat geen enkel kind alleen mag opgroeien.
220 miljoen kinderen wereldwijd groeien op zonder liefdevolle zorg
94 600 kinderen in België groeien op zonder liefdevolle zorg

Onze doelgroep: 220 miljoen kinderen zonder liefdevolle zorg

1 kind op 10 in de wereld groeit op zonder de liefdevolle zorg van een ouder. Met 2,2 miljard kinderen wereldwijd zijn dat 220 miljoen kinderen die niet bij hun ouders opgroeien of waarvan de ouders niet kunnen voldoen aan de fundamentele noden van ieder kind.

Ook in België verkeert 1 kind op 25 in een extreem kwetsbare situatie. Op 2,2 miljoen kinderen in België zijn dat ongeveer 94.600 kinderen. Dat cijfer is een optelsom van: het aantal unieke kinderen dat volgens Jongerenwelzijn en l’Aide à la Jeunesse in een voorziening of pleeggezin werd opgevangen, het aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België en het aantal kinderen getroffen door extreme armoede in België

Liefdevolle zorg, dat wil zeggen:

  • warme en onvoorwaardelijke zorg van tenminste één volwassene,

  • een thuis die de fysieke en emotionele veiligheid van het kind waarborgt,

  • en voldoende middelen voor gepaste voeding, woongelegenheid, onderwijs...

Als één van die drie ontbreekt heeft dat verregaande gevolgen voor de fysieke, emotionele en mentale ontwikkeling. Dat is een last die kinderen voor de rest van hun leven als een rugzak met zich meedragen. Hoe ernstiger de situatie, hoe zwaarder die rugzak.

Elk kind heeft het recht op een liefdevolle thuis

Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen:

"Elke mama of papa weet dat een gezin onderhouden en kinderen opvoeden een grote uitdaging is. Als ouders kampen met armoede, depressie, ziekte, huiselijk geweld... dan wordt het heel moeilijk om die uitdaging tot een goed eind te brengen. Er dreigt dan een neerwaartse spiraal die ervoor zorgt dat de kinderen die liefdevolle zorg niet krijgen en feitelijk alleen opgroeien. Dat wil SOS Kinderdorpen absoluut vermijden.

Elk kind heeft het recht op een liefdevolle thuis. Want zonder liefde kan een kind niet groeien. En het is als samenleving gewoon intelligent om in hen te investeren, zodat ze later kunnen uitgroeien tot sterke volwassenen die onze samenleving ondersteunen. En zodat het niet andersom hoeft te zijn. Dat noemen we het Care Effect."

Steun maandelijks

en geef kinderen die er alleen voor staan opnieuw een thuis en een toekomst vanaf twaalf euro per maand.

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen