Opvanghuis Hejmo

Door de vluchtelingencrisis kwamen in 2015 meer dan 5.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België toe. Daarom start SOS een kleinschalig, familiaal opvanghuis waar kinderen op de vlucht een warme thuis vinden.

We helpen negen niet-begeleide minderjarige vluchtelingen met het uitbouwen van een toekomst in België
5 000 kinderen

kwamen in 2015 zonder volwassene in België toe

9 kinderen

vinden een nieuwe thuis in Hejmo

365 dagen,

7 dagen op 7, 24 uur op 24 opvang en begeleiding

10 tot 18 jaar

is de leeftijd van kinderen in Hejmo

Wat doet SOS?

Een warme thuis voor negen kinderen
In Hejmo biedt SOS Kinderdorpen negen kinderen en jongeren tussen acht en achttien jaar een warme thuis. Dat kleine aantal is belangrijk, want we bieden hen een familiale opvang in een kleine leefgroep. Met voldoende aandacht voor ieder kind en kleurrijke gepersonaliseerde woon- en slaapruimtes. Zodat de kinderen zich écht thuis kunnen voelen.

Focus op broers en zussen
In moeilijke tijden betekenen broers en zussen een belangrijke steun voor mekaar. Zeker als ze recent hun ouders verloren. SOS Kinderdorpen wil verdere breuken in familierelaties daarom absoluut vermijden. Daarom heeft Hejmo een bijzondere focus op kinderen die hier samen met een broer of zus toekwamen. Dat is niet vanzelfsprekend, want door het tekort aan plaatsen is het voor opvanghuizen soms moeilijk om meerdere kinderen tegelijk op te vangen.

De kinderen krijgen alle kansen om zich in diverse talen te ontwikkelen

Aandacht voor veerkracht en ontwikkeling
SOS Kinderdorpen gelooft sterk in de veerkracht van kinderen: het vermogen om, ondanks alles, vaardigheden te ontdekken en een leven uit te bouwen. Daarom krijgen de kinderen alle kansen om zich in diverse talen (zingen, schrijven, schilderen, dansen, sporten...) uit te drukken en te ontwikkelen.

Die diversiteit aan talen helpt hen ook om het verleden een plaats te geven en opnieuw vooruit te kijken naar de toekomst. Waar nodig, krijgen ze daarbij een aangepaste begeleiding. Bijvoorbeeld om moeilijke levensgebeurtenissen te verwerken.

We bieden de kinderen een familiale opvang in een kleine leefgroep

Krachtige reactie op de vluchtelingencrisis
Dit project kadert in een internationale reactie op de vluchtelingencrisis. SOS Kinderdorpen helpt vluchtelingen in Syrië, Libanon, Oost-Europa, de Balkan en ook in heel wat landen in West-Europa. We doen dat vanuit de overtuiging dat ieder kind een opvang en begeleiding in overeenstemming met hun fundamentele rechten verdient.

Nicolina Jorissen, pedagogisch adviseur bij SOS Kinderdorpen, vertelt u hier in tien vragen en antwoorden meer over Hejmo.

Contact
Voor vragen en opmerkingen over Hejmo kan je terecht bij onze collega Katrien via katrien.goossens [at] sos-kinderdorpen.be

Bouw mee aan een warme thuis voor kinderen die helemaal alleen in België zijn.

Sponsor een project in België
Ondersteunende partners
Sharing is caring:

Ik word sponsor

en geef met maandelijks 20 euro minderjarige vluchtelingen in België opnieuw een thuis en een toekomst

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen