Jouw peterschap in tien vragen

Kan ik vragen om een kind van een bepaald land, geslacht of leeftijd te steunen?

SOS Kinderdorpen is actief in 135 landen wereldwijd en in de meeste van die landen kan je een SOS kind steunen. In onze kinderdorpen wonen zowel jongens als meisjes van nul tot achttien jaar.

Geef in je aanvraag je wensen mee over de nationaliteit, leeftijd en het geslacht van je petekind en we doen wat we kunnen om aan je wensen tegemoet te komen.

Blijf ik op de hoogte van de evolutie van mijn petekind?

Iedere zes maand blijf je via brieven op de hoogte van hoe je petekind opgroeit. Aan het eind van het jaar krijg je eveneens een recente foto van je petekind. Als je dat wil kan je hem of haar een briefje sturen voor Kerstmis, of een kaartje voor zijn of haar verjaardag. En wie weet krijg je wel een persoonlijk briefje van je petekind terug.

Kan ik het hele gezin betrekken bij ons peterschap?

Heel veel mensen vinden het leuk om hun kinderen te betrekken bij de leefwereld van hun SOS kind. Zo krijgt het hele gezin een beeld van hoe kinderen elders in de wereld leven.

Hoe ziet het dagelijkse leven van een SOS kind eruit?

Samen met een tiental andere kinderen (eventueel hun biologische broers en/of zussen) groeien de kinderen op in één van de familiehuizen in het kinderdorp, onder de hoede van een SOS moeder. Zij zorgt voor hen als een echte moeder: onvoorwaardelijk, met alle zorg en liefde. Ze volgen les in scholen uit de buurt of, als die er niet zijn, in scholen die we zelf bouwen.

Kan ik mijn petekind bezoeken?

Dat kan je inderdaad één keer per jaar. Als je het kinderdorp van je petekind graag gaat bezoeken, neem dan contact op met ons via welcome [at] sos-kinderdorpen.be of op het nummer 02 538 57 38. We brengen je in contact met het kinderdorp.

Hoe lang kan ik mijn petekind ondersteunen?

Kinderen komen meestal bij ons toe als ze nog heel jong zijn. En ze blijven er tot ze op eigen benen kunnen staan. Als je meter of peter wordt, kan je je petekind dus bij wijze van spreken ondersteunen van de papfles tot een diploma en een rijbewijs.

Wat als ik mijn peterschap op een dag moet stopzetten?

Maak je geen zorgen: als je je peterschap ooit stopzet, zal je petekind er niet alleen voor komen te staan. Onze zorg voor deze kinderen is onvoorwaardelijk.

Wat gebeurt er concreet met mijn maandelijkse bijdrage?

Tachtig percent gaat rechtstreeks naar onze projecten: zeventig percent voor het kinderdorp van je petekind en tien percent voor projecten waar de nood het hoogst is. Met die zeventig percent vergoeden we de kosten van zijn of haar dagelijkse leven. Zo kan je petekind opgroeien in optimale omstandigheden en krijgt het alle zorgen die het nodig heeft: voeding, kledij, onderwijs, medische zorg, sport en ontspanning… Twintig percent van je bijdrage gaat naar onze werking. Zo kunnen wij een professionele service garanderen.

Is mijn peterschap fiscaal aftrekbaar?

Ja. Van zodra je giften in één jaar meer dan 40 euro bedragen, kan je die inbrengen in je belastingen en trek je 45% van je gift terug. In de loop van de maand maart (van het jaar volgend op het jaar waarin je de gift deed) sturen we je automatisch een fiscaal attest toe. Als meter of peter betaal je dus eigenlijk geen 30 euro per maand, maar 16,5 euro.

Ik ben net peter of meter geworden. Wat nu?

  • Binnen de twee weken na je inschrijving ontvang je van ons je peterschapsdossier. Daarin ontdek je alles wat je wil weten over je petekind en je peterschap.
  • Start je betaling op: koos je in je aanvraag niet voor een Europese domiciliëring, dan start je best een doorlopende opdracht via je bank: Rekeningnummer: BE17 3100 4034 5521, vermelding: “Peterschap (+eventueel naam van je petekind als je die al kent)”.

Kan het zijn dat een kind meerdere peters en meters heeft?

Gelukkig wel. Want één peterschapsbijdrage volstaat niet om een kind op te vangen en groot te brengen. Daarom heeft een SOS kind gemiddeld 5 à 6 meters of peters.

Ik word nu meter of peter

want geen enkel kind mag alleen opgroeien

Kies een bedrag
Geslacht kind
Leeftijd kind
Bij voorkeur in deze regio
Uw gegevens
Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen