Investeer mee in één op één zorg

Jouw steun is een investering in het één-op-één helpen opgroeien van een kind of een jongere. Jouw steun heeft een impact op 3 focuspunten : FAMILIE, KIND EN JONGERE.

Familie

Als een familie geconfronteerd wordt met uitdagingen (persoonlijk of binnen de familie-context) waardoor de zorg voor hun kinderen niet meer gegarendeerd is, dan zetten we een programma op maat van de familie waarbij we de familie gaan versterken, met als doel dat zij kunnen blijven inzetten op de zorg van hun kind(eren). Familieversterkende programma’s zijn dat. Met een focus in onze werking op het persoonlijke noden van het kind, inkomende generende activiteiten van de ouders en algemeen sensibiliseren van de brede gemeenschap eromheen. En dat afgelijnd binnen de tijd (steun van tussen 1 jaar en 3 jaar).

Momenteel ondersteunt SOS Kinderdorpen wereldwijd 23400 families. En dat doen we ook heel concreet in België.

Ook al zijn het verschillende landen, en culturen, het blijft de ambitie van elke ouder waar dan ook ter wereld om kwalitatief te kunnen zorgen voor hun kinderen.

Jouw steun is dan ook een cruciale investering in de kracht van een familie, en de blijvende impact in de zorg voor de kinderen.

Hoe kan je steunen?

Structureel steunen

We geloven hard in de kracht van lange termijn samenwerken.

Doe meteen een gift

Investeer mee in een thuis en toekomst voor  kinderen die er anders alleen voor staan.


Kind

Als een kind (tijdelijke) zorg nodig heeft omdat het (tijdelijk) alleen is, dan nemen wij vanuit SOS Kinderdorpen de zorg op. Dat doen we steeds kleinschalig en familiaal, met een focus om broers en zussen samen op te vangen, en met respect voor de band met de biologische ouders.

SOS Kinderdorpen heeft wereldwijd meer dan 65.000 kinderen in eigen zorg. Ook in België hebben we 3 concrete projecten waar we kinderen 7 dagen op 7, 24u op 24u dat geven wat elk kind nodig heeft. We zetten daarbij in op extra menselijke kracht, om er altijd te zijn voor het kind.

Jouw steun helpt dan ook om dat wat een kind als basisbehoefte nodig heeft, te geven. Liefde, respect en veiligheid zijn zaken die niet altijd zichtbaar zijn, maar zijn oh zo cruciaal bij het opgroeien.

Hoe kan je steunen?

Structureel steunen

We geloven hard in de kracht van lange termijn samenwerken.

Doe meteen een gift

Investeer mee in een thuis en toekomst voor  kinderen die er anders alleen voor staan.


Jongere

Een jongere die uit de jeugdzorg/onze projecten vertrekt als 18-jarige, heeft meestal extra steun nodig omdat een netwerk en kader ontbreekt. We vinden het crucuiaal dat we de tijd, steun en ruimte geven om in die cruciale levensfase te blijven groeien. We begeleiden de jongere (zelfredzaamheid, opleiding, job, …) voor een bepaalde periode en als nodig voorzien we ook accomodatie.

SOS Kinderdorpen geeft wereldwijd steun aan 13000 jongeren. Dat doen we ook in België met een specifiek project. Maar ook al zijn het verschillende landen en culturen, een jongere in België, Kinshasa of Vietnam heeft dezelfde missie : zelfstandig het leven intrekken, projecten realiseren, groeien, en zelf positief bijdragen aan de maatschappij.

Jouw financiële steun, en dus investering, betekent een belangrijke eerste, sterke stap voor de jongere naar autonoom leven.

Hoe kan je steunen?

Structureel steunen

We geloven hard in de kracht van lange termijn samenwerken.

Doe meteen een gift

Investeer mee in een thuis en toekomst voor  kinderen die er anders alleen voor staan.