Onze visie

We bouwen aan een wereld waarin ieder kind opgroeit met de liefde van een familie.

Elk kind een familie

Het verhaal van SOS Kinderdorpen start kort na de tweede wereldoorlog: duizenden oorlogswezen leefden toen in grote, mensonwaardige instellingen. Onze oprichter kon en zou dat niet aanvaarden en opende het allereerste SOS Kinderdorp, waar ieder kind opgroeit met de liefde van een familie. Vandaag, 70 jaar later, zorgen we ervoor dat miljoenen kinderen opgroeien in sterke families.

Onze geschiedenis

Daarmee is ons werk niet af. Wereldwijd groeit nog steeds 1 kind op 10 op zonder de liefdevolle zorg van een familie. Dat zijn 220 miljoen kinderen. In België gaat het om 94.600 kinderen: 1 kind op 25.


Dat zijn de kinderen waar wij voor vechten.

Zij geven ons de energie om elke dag het beste van onszelf te geven. En we zullen niet rusten voor elk van hen opgroeit in een warm gezin. Want we weten wat zo’n situatie met kinderen doet. We weten dat hun veiligheid en toekomst ernstig in gevaar is. Zonder een zorgzame volwassene:

- dreigen kinderen slachtoffer te worden van verwaarlozing, misbruik en uitbuiting.

- is er een verhoogd risico op depressie en verslavingen

- is er een grotere kans op schoolverlaten

Onderzoek toont zelfs aan dat een gebrek aan liefdevolle aandacht de fysieke groei van de hersenen beperkt.

Opgroeien zonder familie

Samen een ‘Care effect’ creëren.

Gelukkig weten we ook dat we een positieve wending kunnen geven aan hun leven. Door er zo snel mogelijk voor te zorgen dat deze kinderen toch opgroeien in een liefdevolle familie, kunnen we een ‘Care Effect’ creëren. Hoe sneller we kinderen de veiligheid en liefde van een familie bieden, hoe groter onze positieve impact op hun fysieke,  en mentale ontwikkeling. Want wat we als kind leren, geven we door aan de volgende generatie.

Het Care Effect

Geloven in de kracht van families. 

Familie is voor ons een plek waar kinderen terugvinden wat zo kenmerkend is aan een liefdevol gezin: duurzame relaties, gebaseerd op liefde, veiligheid en respect. Want daar gedijen kinderen het best. Dat is niet zomaar onze mening: de wetenschap bevestigt.

Onze visie op familie

Eigen familie als het kan, nieuwe familie als het moet

Daarbij gaan we altijd op zoek naar de beste oplossing voor ieder kind. Waar mogelijk gaan we de oorspronkelijke familie versterken. Want als zij hun kinderen een veilige, warme thuis kunnen bieden, is dat de beste plaats voor kinderen om op te groeien. Kunnen ze dat niet, dan bieden we hen zelf een waardig alternatief: een liefdevolle familie, waar broers en zussen samen kunnen opgroeien. En dat betekent ook altijd: kwaliteitsvol onderwijs en toegang tot medische zorg!

Hoe wij families bouwen

Positieve pedagogie

En dat doen we vanuit een positieve pedagogie. We vertrekken vanuit een krachtig kindbeeld, waarin ieder kind de eigen, unieke ontwikkeling actief en creatief vormgeeft.  Daarbij zorgen we voor een omgeving waarin kinderen zich veilig en geborgen, geliefd en aanvaard voelen. En we hanteren een democratische stijl van disciplineren, die niet gebaseerd is op principes als straffen en belonen, maar wel op liefdevolle sturing, wederzijds respect en een fundamentele gelijkheid tussen kind en volwassene.

Onze pedagogische visie 

Dit alles doen we vandaag al 70 jaar.

En dat zullen we ook de komende jaren blijven doen, in België en een aantal van de moeilijkste landen voor kinderen om op te groeien: DR Congo, Burundi, Syrië, Senegal… 

Onze impact na 70 jaar werking

De jeugdzorg structureel verbeteren 

Daarbovenop gaan we die ervaring nu ook inzetten om de levens van een veel grotere groep kinderen positief te beinvloeden. We willen de manier waarop we als samenleving voor deze kinderen zorgen structureel verbeteren. Door samen te werken met overheden, de jeugdzorg en voorzieningen. En door te wegen op de beleidsvorming rond het leven van deze kinderen.

Hoe wij bouwen aan de jeugdzorg van morgen

Dat gaan we niet alleen doen, maar samen met!

We gaan actief de samenwerking aan met overheden, met de jeugdzorg, met scholen, bedrijven en vereningen. We bouwen verder op de expertise van pedagogische experten en jongeren met een ervaring in de jeugdzorg. En we zoeken steun bij het Belgische publiek, met een focus op families die wél het geluk kennen om hun kinderen groot te brengen in een gezonde omgeving.

Hoe wij samenwerken

Blijven bouwen aan die droom

Met de steun van al deze mensen en organisaties, geloven we dat wij onze droom kunnen waarmaken, dezelfde droom die onze oprichter 70 jaar terug al koesterde: dat ieder kind opgroeit in een liefdevolle familie, met respect, veiligheid en perspectieven op een schitterende toekomst.