Privacy en algemene voorwaarden

SOS Kinderdorpen België respecteert uw privacy

SOS Kinderdorpen verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992. U kan steeds toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze laten aanpassen of schrappen.

Privacy beleid

Registratie van persoonsgegevens
Wanneer u een gift doet ten voordele van SOS Kinderdorpen of een aanvraagformulier voor een peterschap of permanente opdracht op onze website invult, worden uw gegevens opgenomen in een gegevensbank met het oog op het beheer van de relaties met onze schenkers. U kunt deze gegevens steeds inkijken en desgevallend wijzigen. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande conatctgegevens.

Bezoekers van onze website kunnen zich via de site registeren op een nieuwsbrief. De gegevens die de bezoekers hierbij ingeven worden opgenomen in een hiervoor bestemd gegevensbestand.

Gebruik van de gegevens
Uw gegevens worden in ons bestand opgenomen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen ook gebruikt worden voor onze fondsenwervende activiteiten, tenzij u ons laat weten hier niet akkoord mee te gaan. Uw gegevens kunnen in bepaalde gevallen aan niet-commerciële organisaties worden overgemaakt voor direct marketing doeleinden. Indien u dit niet wenst, laat ons dit weten via onderstaande contactgegevens.

Indien u zich inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief wordt uw e-mailadres enkel hiervoor gebruikt, tenzij in uitzonderlijke gevallen (bv. bij noodhulpsituaties). Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen of uw emailadres wilt veranderen, contacteer ons via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Wilt u uw gegevens inkijken of wijzigen, of wenst u verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens, contacteer ons via info [at] sos-kinderdorpen.be (link sends e-mail)of op 02 538 57 38.

Privacywetgeving
De privacywetgeving verandert sterk. Daarom kan ons privacybeleid aangepast worden. Iedere aanpassing zal u terugvinden op deze site.

Word meter of peter

en geef voor minimum 30€/maand een kind opnieuw een mama, een thuis en een toekomst.

Kies een bedrag
Geslacht kind
Leeftijd kind
Bij voorkeur in deze regio
Uw gegevens
Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen