All projects Senegal-Mali

De reïntegratie van bedelkinderen in Senegal-Mali

Als je in een stad als Dakar rondloopt, kan je er nauwelijks omheen. Op elke hoek van de straat zie je kinderen bedelen. Dat zijn vaak talibés: kinderen uit een daara, een soort religieus internaat. Die kinderen gaan we omkaderen, zodat hun levensomstandigheden structureel verbeteren.

Talibés, kinderen uit religieuze scholen in Senegal en Mali, moeten vaak lange dagen op straat bedelen om hun opleiding en onderhoud te betalen
1 500 talibés

betere levensomstandigheden en kansen op een toekomst bieden

43 religieuze scholen

omkaderen, zodat kinderen er beter opgroeien

23 gemeenschapsgroepen

verbeteren mee de situatie van bedelkinderen

125 religieuze of politieke leiders

nemen actief deel aan sensibiliseringen rond kinderrechten

Kwetsbare families vertrouwen kinderen toe aan religieuze scholen
Veel families in Senegal en Mali leven in erg moeilijke omstandigheden, waardoor sommigen hun kinderen niet naar school kunnen sturen of zelfs niet voldoende eten kunnen geven. In de hoop hun kinderen een beter leven te gunnen, vertrouwen velen hun kinderen toe aan een daara, een religieuze school.

Veel van die daara’s leveren goed werk. Maar sommigen leven zelf in diepe armoede, waardoor de kinderen op straat moeten bedelen. Daar lopen ze enorme risico’s: ziekte, geweld, uitbuiting … Ze vormen ook een makkelijk doelwit van gewapende groepen, die kinderen van straat plukken en meesleuren in hun radicale strijd.

Wat doet SOS?

Een duurzame bron van inkomsten voor daara’s
Veel daara’s beseffen dat het zo niet verder kan en verwelkomen de steun van SOS Kinderdorpen. Samen gaan we op zoek naar een alternatieve bron van inkomsten, zodat de kinderen niet meer hoeven te bedelen en in betere omstandigheden kunnen opgroeien. In een pilootproject boekten we al sterke resultaten met bijvoorbeeld internetcafés.

Brug naar het formele onderwijs
We bieden de kinderen naast de religieuze lessen ook formeel onderwijs. Zodat ze ook Frans leren en een opleiding krijgen waarmee ze later op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Zo bieden we de kinderen kansen op een betere toekomst.

Bouwen aan een duurzaam sociaal vangnet
Samen met de gemeenschap bouwen we aan een netwerk van vertrouwenspersonen die de kinderen ondersteunen. Mensen die kwetsbare kinderen willen steunen, brengen we samen en die groepen gaan we versterken, zodat zij op termijn zelfstandig de zorg om deze kinderen op zich kunnen nemen. Van daaruit bouwen we ook aan steungezinnen, waar de kinderen één of meerdere keren per week terecht kunnen voor een warme maaltijd, verzorging en een knuffel.

Registratie bij de staat
Veel van deze kinderen hebben helemaal geen papieren en staan bij geen enkele overheid geregistreerd. Dat betekent ook: geen burgerrechten. Wij starten die procedure op en zorgen ervoor dat alle kinderen die we begeleiden geregistreerd zijn bij de staat.

Respect voor kinderrechten versterken
Via een nauwe samenwerking met lokale overheden en religieuze leiders, stimuleren we de gemeenschap om verantwoordelijkheid op te nemen over de talibés. Zo willen we ertoe komen dat de fundamentele rechten van deze kinderen, en de wetten die bestaan ter bescherming van deze rechten, gerespecteerd worden.

Wat kan jij doen?

Met een maandelijkse gift roep je de uitbuiting van bedelkinderen in Senegal en Mali mee een halt toe. Je geeft hen kansen op betere levensomstandigheden, degelijk onderwijs en toekomstperspectieven.

Steun deze kinderen nu:

  • Met 12 euro per maand bied je een kind onderwijs
  • Met 18 euro per maand bied je kinderen een veilige plaats om te slapen
  • Met 25 euro per maand breng je kinderen opnieuw samen met hun familie

Steun maandelijks

en geef kinderen kinderen perspectieven op een betere toekomst vanaf 12 euro per maand.

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen