Het SOS Kinderdorp Chantevent

Ook in België krijgen kinderen niet altijd de kans om op te groeien in een gezonde familiale omgeving. Wanneer de fysieke en emotionele veiligheid van een kind in gedrang komt, kan het zijn dat alternatieve opvang nodig is. Het SOS Kinderdorp Chantevent en het familiehuis l’Alouette geven zo een veertigtal kinderen een nieuwe thuis.

In het SOS Kinderdorp Chantevent vangt kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen op in een SOS familie
43 kinderen

groeien op in een SOS familie in het SOS Kinderdorp Chantevent

30 kinderen

kunnen elke dag terecht in kinderdagverblijf Les Bisounours

7 jongeren

kunnen begeleid (semi)zelfstandig wonen in ons jongerenproject

6 kinderen

vinden een nieuwe thuis in familiehuis l’Alouette

Wat doet SOS?

Een nieuwe thuis in het kinderdorp
In het SOS Kinderdorp Chantevent (nabij Marche-en-Famenne) groeien 43 kinderen op in een kleinschalige en familiale omgeving. Onze eerste bezorgdheid is dat de kinderen opnieuw emotioneel en fysiek veilig zijn. Maar we bieden hen ook echt een nieuwe thuis. In één van de zeven familiehuizen, wonen ze met een SOS moeder of met een geëngageerd team van opvoeders.

Een leven als alle andere kinderen
Het dagelijks leven van kinderen in het kinderdorp is heel gewoon. Ze gaan naar scholen in de buurt en hebben er hun naschoolse activiteiten. Als ze ’s avonds thuis komen, is er tijd voor ontspanning en huiswerk. En net als in elk gezin dragen de kinderen hun steentje bij met het huishouden.

Een professionele pedagogische omkadering
De SOS moeders, een team van opvoeders, een coordinator en een logopediste waken over hun gezonde ontwikkeling. Al deze mensen werken vanuit een duidelijke pedagogische visie. Zo krijgt elk kind de ondersteuning die het best bij hem past.

Oorspronkelijke familie blijft belangrijk
Als de situatie het toelaat, houden de kinderen contact met hun biologische familie. Dat is belangrijk voor hen om hun verblijf in het kinderdorp te kunnen plaatsen. En omdat je familie toch altijd een basis is om verder op te bouwen. Hoe warmer en stabieler die basis, hoe beter. En mocht de familiale situatie op een duurzame en positieve manier veranderen, dan zorgen we voor een veilige terugkeer naar huis.

Op weg naar zelfstandigheid
Jongeren moeten volgens de wet hun sociale voorziening, dus ook het kinderdorp, verlaten eens ze achttien zijn. Op je achttiende alleen gaan wonen, helemaal voor jezelf zorgen en vorm geven aan je toekomst: het is niet iedereen gegeven.

Daarom bereiden we de kinderen al van jongs af aan voor op hun zelfstandigheid. Dat kan met hele kleine dingen: het beheren van zakgeld, samen gezond en lekker koken, een afspraak bij de dokter regelen. Door hen zoveel mogelijk te betrekken bij keuzes die hun dagelijks leven richting geven, leren we hen al vroeg om hun leven in handen te nemen.

Begeleid (semi)zelfstandig wonen
Vanaf hun zestiende kunnen jongeren ervoor kiezen semizelfstandig in het gemeenschapshuis van het kinderdorp te gaan wonen. Daar leren ze met de begeleiding van een opvoeder om op een zelfstandige manier te leven. Zo kunnen ze al heel wat ervaring opdoen.

De SOS moeders en een team van opvoeders maken er voor de kinderen een echte thuis van

Jongeren die zich op hun achttiende nog niet klaar voelen om alleen te gaan wonen, kunnen nog een tijdje terecht in ‘l’Olivier’, een SOS Jongerenhuis in Hollogne (Marche-en-Famenne). Vier jongeren wonen er elk in een aparte studio en kunnen er nog rekenen op de begeleiding van een opvoeder. Bedoeling is om samen aan een levensproject te werken. L’Olivier staat ook open voor jongeren die niet uit het kinderdorp komen en die een dergelijke begeleiding nodig hebben.

L’Alouette
In Rochefort heeft SOS Kinderdorpen een achtste gezinshuis, waar zes kinderen opgevangen en begeleid worden in een familiale omgeving. Bedoeling is dat de kinderen op termijn terug naar een veilige thuis kunnen keren.

Les Bisounours
Het kinderdagverblijf Les Bisounours bevindt zich aan het kinderdorp. Onze medewerkers vangen er zowel kinderen uit het kinderdorp als uit de gemeente op. Indien nodig geven zij voorrang aan kinderen van wie de ouders zich in een moeilijke sociale situatie bevinden.

Contact
Contact opnemen met het kinderdorp kan via onze directrice Hilde Boeykens. Mail hilde.boeykens [at] sos-kinderdorpen.be of bel 02 538 57 38.

Bouw mee aan een warme thuis voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien.

Sponsor een project in België
Ondersteunende partners
Sharing is caring:

Ik word sponsor

en geef vanaf 20 euro per maand een warme thuis aan kinderen in België die niet bij hun ouders kunnen opgroeien

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen