Families versterken in Fatick

80% van de families in Fatick leven in extreme armoede. Daardoor kampt één kind op zeven met ondervoeding en dreigen veel kinderen hun families te verliezen. SOS versterkt er zes gemeenschappen en 130 families, zodat kinderen niet alleen komen te staan.

Kinderen groeien beter op in een sterke familie, families gedijen beter in een sterke gemeenschap
600 kinderen

zijn ingeschreven in lokaal onderwijs

80 % van de begunstigde families

zet een bedrijf of handeltje op touw

130 gezinnen

maken nu deel uit van een mutualiteit, wat medische zorg betaalbaar maakt

6 gemeenschappen

werken actief mee aan de weerbaarheid van kwetsbare gezinnen

Wat doet SOS?

Sterke gemeenschap, sterke families, sterke kinderen
SOS Kinderdorpen wil vermijden dat kinderen door armoede of ziekte alleen komen te staan. Daarom bouwen we aan sterke gemeenschappen, waar kwetsbare families een netwerk hebben om op te steunen.

Tegelijk werken we aan de capaciteiten van die families, zodat kinderen kunnen opgroeien in een sterk gezin. En om zeker te zijn dat de kinderen ook op korte termijn gezond groot worden, zorgen we er voor dat ze naar school en naar de dokter kunnen, dat ze in degelijke omstandigheden wonen en dat ze voldoende te eten hebben.

Met een deel van de winst gaan de families zelf kwetsbare gezinnen ondersteunen

Samen staan we sterk
Eén van de sterktes van dit project is dat het families en gemeenschappen in Fatick weet te mobiliseren voor collectieve sociale projecten. Een voorbeeld: met de steun van SOS investeerden een aantal kwetsbare families samen in een set van banken en tafels die ze verhuren voor feesten en evenementen. Dat geeft hen een bron van inkomsten en ze gebruiken een deel van de winst om andere (kans)arme families te ondersteunen.

Op dezelfde manier is er sinds kort ook een gemeenschappelijke graanmolen en zetten landbouwers een deel van hun oogst opzij in een collectieve graanschuur als reserve voor periodes van schaarste (afwisselende periodes van droogte en overstromingen bedreigen regelmatig de oogst).

Sensibiliseren en taboes ontkrachten
Een ander belangrijk aspect van dit project is de bewustwording rond vrouwen- en kinderrechten. Via vormingen en sensibilisaties stellen onze medewerkers lokale verenigingen in staat om die rechten te verdedigen én om de verworven kennis zelf verder te verspreiden.

Op die manier wil SOS Kinderdorpen er toe komen dat de gemeenschap op termijn zelf de zorg om kwetsbare kinderen en families opneemt.

Wat kan jij doen?

Met een maandelijkse gift werk jij mee aan de economische zelfredzaamheid van kwetsbare gezinnen en zorg je dat kinderen binnen hun eigen gezin gezond groot kunnen worden.

  • Met maandelijks 10 euro bied je een jaar basisonderwijs aan een klas van 24 kinderen
  • Met maandelijks 15 euro betaal je elke maand 10 medische consultaties
  • Met maandelijks 38 euro bied je ieder jaar een toegepaste cursus landbouwen aan een gezin
Ondersteunende partners

Steun maandelijks

En voorkom dat kinderen alleen komen te staan vanaf 12 euro per maand

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen