Het kinderdorp in Dien Bien Phu

Dien Bien Phu is met 45% van de bevolking onder de armoedegrens één van de armste streken van Vietnam. Door de moeilijke economische en sociale omstandigheden komen heel veel kinderen er alleen voor te staan. 119 onder hen vinden een thuis in dit kinderdorp.

Omdat een gezin de beste plaats is voor een kind, groeien de kinderen op onder de hoede van een SOS moeder.
119 kinderen

kunnen groeien op in één van de 7 familiehuizen

13 SOS moeders

zorgen telkens voor een achttal kinderen

100 kinderen uit het kinderdorp en uit de gemeenschap

gaan naar de SOS Kleuterschool in Dien Bien Phu

19 590 Vietnamese kinderen

worden ondersteund door SOS op 15 locaties

Wat doet SOS?

Op vraag van de overheid
Op vraag van de Vietnamese overheid breidde SOS in 2009 haar activiteiten uit naar Dien Bien Phu, waar SOS haar vijftiende kinderdorp in Vietnam bouwde. 119 kinderen vinden er een nieuwe thuis in één van de 13 familihuizen.

Een warm gezin
De kinderen groeien er op binnen de warmte en geborgenheid van een echt gezin. Een gezin waar duurzame, respectvolle relaties de basis vormen van het samenleven. Aan het hoofd van elke familie staat een SOS moeder. Zij runt het huishouden, helpt bij huiswerk, luistert, knuffelt, corrigeert waar nodig.

Opnieuw gewoon een kind zijn
Na de gevaren van de straat en het ‘vechten om te overleven’ kunnen de kinderen hier opnieuw gewoon een kind zijn. Ze groeien zij aan zij met hun SOS broers en zussen op, volgen les in de SOS School naast het kinderdorp en kunnen naar hartenlust sporten en spelen op het speelveld.

Tot ze op eigen benen kunnen staan
Kinderen komen meestal in het kinderdorp als ze nog heel jong zijn. En ze blijven er tot ze op eigen benen staan. Al van jongs af aan bereiden we de kinderen voor op hun onafhankelijkheid. Zodat ze sterk staan de dag dat ze het kinderdorp verlaten. Zo vinden de kinderen in het kinderdorp niet alleen een familie en een thuis, maar ook een toekomst.

Maak voor één kind het verschil: word meter of peter en geef een kind opnieuw een thuis en een toekomst

Word meter/peter

Steun maandelijks

en geef kinderen een warme thuis en een toekomst vanaf 12 euro per maand

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen