Het Simbahuis

Zit een familie in een moeilijke leefsituatie, dan is het belangrijk om snel de juiste begeleiding te bieden, zodat erger kan voorkomen worden. Het Simbahuis biedt opvang en begeleiding aan gezinnen die de opvoeding van hun kinderen tijdelijk niet meer kunnen garanderen, zodat het gezin zo snel mogelijk weer samen verder kan.

Samen met ouders en kinderen gaat het Simbahuis op zoek naar positieve verandering
8 kinderen

kunnen dagelijks in het Simbahuis terecht

365 dagen

7 dagen op 7, 24 uur op 24 opvang en begeleiding

2 families

gelijktijdig in begeleiding

0 tot 3 jaar

voor kinderen van 0 – 3 jaar

Wat doet SOS?

Rustig op adem komen
Het Simbahuis (Liedekerke) vangt op korte termijn (1 à 2 jaar) kinderen op die zich in een moeilijke leefsituatie bevinden. Dat wil zeggen dat de situatie thuis tijdelijk onvoldoende veilig is voor hun fysieke en emotionele ontwikkeling. Acht kinderen tussen nul en drie krijgen in het Simbahuis de kans om op adem te komen in een kleinschalige, familiale omgeving.

Ouders blijven in de buurt
Het dagelijks leven van de kinderen is niet anders dan in een gewoon gezin: naar school gaan, eten en wassen, spelen en samen leuke dingen doen. Als de situatie dat toelaat, gaan de kinderen in het weekend en tijdens vakanties naar huis. Gaat dat niet, dan komen de ouders regelmatig op bezoek. Hoe dan ook blijven ze nauw betrokken bij het leven van hun kind, want de bedoeling is dat het gezin zo snel mogelijk weer samen verder kan.

Een gepaste begeleiding
Afhankelijk van zijn of haar specifieke noden, bieden we ieder kind een individuele begeleiding. Dat kan via een psycholoog of logopedist, maar ook via het gewone dagelijkse leven. De begeleiders spelen daar een belangrijke rol in. Zij zijn emotioneel beschikbaar en bouwen een vertrouwensband op met het kind. Dat geeft kinderen een basis om verder op te bouwen. Al deze mensen werken vanuit een duidelijke pedagogische visie. Zo krijgt elk kind de ondersteuning die het best bij hem past.

De opvoeders zijn emotioneel beschikbaar en bouwen een vertrouwensband op met het kind

De wereld verruimen
Kinderen die in het Simbahuis verblijven, komen uit een moeilijke thuissituatie. Daarom is het niet makkelijk voor ze om hun grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Door de kinderen allerlei nieuwe ervaringen aan te bieden, proberen we hun wereld te verruimen. Dat kan gewoon door met de kinderen te schilderen of muziek te maken. Maar ook met een uitstap naar een kinderboerderij, een muziekoptreden of een voorstelling.

Op zoek naar positieve verandering
Tegelijk krijgen de ouders een intensieve ouderbegeleiding om de elementen die aanleiding gaven tot de tijdelijke plaatsing aan te pakken. We bekijken alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het ouderschap en de opvoeding. Samen zoeken we naar oplossingen om de situatie positief te veranderen en de relaties binnen het gezin duurzaam te herstellen.

Het doel is dat de kinderen zo snel mogelijk terug naar een veilige thuis kunnen. En als het nodig is, worden de families dan nog een tijdje als gezin verder begeleid.

Officiële erkenning
Na 5 jaar werking werd het Simbahuis In 2013 officieel erkend door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (met inbegrip van een gedeeltelijke subsidiëring). De Vlaamse jeugdzorgsector geeft het Simbahuis zo een blijk van vertrouwen, en daar zijn we erg dankbaar om.

Verhuis naar een nieuwe locatie
In 2014 verhuisde het Simbahuis naar een nieuwe locatie in Liedekerke. De huidige gezinswoning is beter geschikt voor de verschillende activiteiten van het Simbahuis en geeft ons ook de mogelijkheid om de opvang van baby’s en kleuters te organiseren.

Contact
Directrice van het Simbahuis is An De Winter. Je kan haar bereiken via 053/39.38.36, 0484/73.26.19 of an.dewinter [at] sos-kinderdorpen.be.

Bouw mee aan een warme thuis voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien.

Sponsor een project in België
Ondersteunende partners

Ik word sponsor

en geef vanaf 30 euro per maand een warme thuis aan kinderen in België die niet bij hun ouders kunnen opgroeien.

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen