Sociaal project met BX Brussels

BX Brussels wil een voetbalclub zijn voor alle Brusselse kinderen en jongeren. Ook voor kinderen in een moeilijke leefsituatie. Die kinderen gaat SOS ondersteunen, zodat ze kunnen blijven voetballen. Én we bieden het gezin een gepaste begeleiding, zodat er ook een structurele oplossing komt.

Vincent Kompany, ambassadeur bij SOS Kinderdorpen en stichter van BX Brussels, gelooft in de Brusselse jeugd.
96 kinderen

ondersteund met het lidgeld

45 kinderen uit 16 gezinnen

geholpen met doorverwijzingen naar sociale diensten of praktische tips

17 kinderen en hun gezin

ondersteund met intensieve gezinsondersteuning

28 organisaties in Brussel

aangesproken om de kinderen en hun gezin mee te ondersteunen

Wat doet SOS?

Het recht op recreatieve activiteiten
Ieder kind heeft het recht om deel te nemen aan recreatieve activiteiten. Dat staat in het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Bovendien is sport een medium bij uitstek voor sociale integratie. Toch zijn er in België vandaag heel wat kinderen die geen toegang hebben tot sportclubs. Daar wil SOS Kinderdorpen via de samenwerking met BX Brussels iets aan doen.

Op zoek naar oplossingen voor kansarmoede
Sommige kinderen groeien op in een moeilijke leefsituatie of in een situatie van (kans)armoede en krijgen hierdoor moeilijk toegang tot sport of andere vrijetijdsbestedingen. Via BX komt SOS Kinderdorpen in contact met deze kinderen en hun familie. De SOS coach bij BX onderzoekt waar het fout loopt en gaat samen met het gezin op zoek naar oplossingen.

De Brusselse jeugd kansen bieden om te voetballen en vermijden dat kwetsbare kinderen uit de boot vallen, daar draait het om.

Katrien Goossens, social coach van SOSKinderdorpen bij BX Brussels

Financiële en sociale ondersteuning
SOS kan het lidgeld betalen van kinderen uit gezinnen met financiële zorgen. Maar we gaan ook op zoek naar structurele oplossingen. Bijvoorbeeld door gezinnen de weg te wijzen naar de juiste instanties of organisaties.

Als blijkt dat er binnen het gezin nog andere moeilijkheden zijn, sociaal of relationeel, gaat SOS hier samen met ouders en kinderen mee aan de slag, op zoek naar positieve verandering.

SOS Social coach
Katrien Goossens, SOS coach bij BX “Via BX kan SOS kwetsbare kinderen en jongeren in Brussel kansen bieden. Dankzij het voetbal doen ze aan lichaamsbeweging, maar ze ontwikkelen ook veel vaardigheden en ze krijgen een ruim netwerk cadeau. Voor hun gezinnen willen we een verschil maken op korte en op lange termijn. We tonen hen de weg naar de juiste instanties en organisaties en ondersteunen de gezinnen bij de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.”

Vincent Kompany
Vincent Kompany, initiatiefnemer van BX Brussels en ambassadeur van SOS Kinderdorpen: "Ik geloof sterk in de Brusselse jeugd, die tegenwoordig snel wordt afgeschreven. Ik ben één van hen en ik weet dat ze met de nodige inspanning tot alles in staat zijn. Ik zet mijn schouders onder dit project om een kanaal te creëren dat hen kansen biedt. Om die te maximaliseren wil ik hoog inzetten op de omkadering, zodat niet alleen de juiste manier van sporten wordt aangeleerd, maar de jeugd ook sociaal wegwijs gemaakt wordt in hun (vaak complexe) leven.”

Een project in beweging

Dit project ging van start in 2014 en gedurende twee jaar konden we zo'n 100 kinderen sociaal en financieel ondersteunen. Op dit moment zijn we de toekomst van dit project verder aan het uitstippelen. Meer nieuws bij de start van het volgende voetbalseizoen.

Steun maandelijks

en geef kinderen die er alleen voor staan opnieuw een thuis en een toekomst vanaf twaalf euro per maand.

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen