• Home
  • [Archived] Professionele nabijheid: inspireren tot zorg vanuit het hart

Beleidswerk in België

[Archived] Professionele nabijheid: inspireren tot zorg vanuit het hart

Uit de ervaringen van jongeren leren we dat de jeugdhulpverlening vandaag nog te vaak vertrekt vanuit een professionele afstand. Samen gaan we op zoek naar een passend alternatief. Met als doel om de volgende generatie opvoeders te inspireren tot zorg vanuit het hart.

De volgende generatie opvoeders inspireren

tot zorg vanuit het hart

De jeugdhulp bewegen naar warme en nabije zorg

door de beleidsagenda mee vorm te geven

Uit ons onderzoek 'Wij zijn gewone jongeren in een ongewone situatie' blijkt dat veel jongeren het gevoel hebben er niet te mogen zijn. De manier waarop zij de jeugdhulp beleven, geeft hen meer het gevoel een dossier dan mens te zijn. Uit de studie: 

"Jongeren in een jeugdhulpvoorziening hebben nood aan betrouwbare, beschikbare en voorspelbare relaties. Ze verlangen naar volwassen steunfiguren die hen een basis bieden waar ze naar terug kunnen als het moeilijk gaat, waarbij ze kwetsbaar mogen zijn, verdriet kunnen tonen, gevoelens uiten en fouten kunnen maken. Iemand die hen onvoorwaardelijk steunt."


Professionele nabijheid als nieuwe standaard

Samen met de jongeren en hulpverleners willen we komen tot een waardig alternatief. Een houding van professionele nabijheid, die het voor jongeren mogelijk maakt om zich geliefd en aanvaard te voelen. Een houding die hen het gevoel geeft dat mensen geloven in hun vaardigheden en hun toekomst, dat mensen hen niet reduceren tot hun dossier of hun moeilijkheden. Dat vraagt om een jeugdhulp die nabij is, in de leefwereld van kinderen, vanuit hun perspectief, met hun toekomst voor ogen.

"Kinderen willen zich geliefd en aanvaard voelen, met mensen om hen heen die hun heden en verleden met hen delen"

Annelien Coppieters, projectverantwoordelijke

Concept participatief vormgeven 

Samen met onze partner Cachet gaan we uitgebreid in dialoog met zowel jongeren als hulpverleners, via focusgroepen, dieptegesprekken en online surveys. We zoeken uit waar jongeren precies nood aan hebben, waar zij naar verlangen, wat ze appreciëren aan de nabijheid van begeleiders. En we bevragen hulpverleners naar hun houding als begeleider, ervaring en motivatie. Wat hebben zij nodig om nabij te kunnen zijn? Wat houdt hen tegen? Wat zijn de drempels en obstakels? Op basis van die informatie, gaan we het concept op 'professionele nabijheid' op een onderbouwde en praktijkgerichte manier vormgeven.


Inspireren tot zorg vanuit het hart

Eens het concept er ligt, willen we de brede sector inspireren en hen warm uitnodigen om hier samen met ons mee aan de slag te gaan. We integregen dit in onze eigen projecten, maar kijken ook verder en zoeken de samenwerking met verschillende jeugdhulppartners. Een bijzondere rol is weggelegd voor de Vlaamse en Waalse hogescholen. In tal van verschillende sociale opleidingen studeren jaarlijks honderden kersverse hulpverleners af.

Hoewel de relatie tussen een hulpverlener en jongere op wetenschappelijke basis erkent wordt als succesfactor van de hulpverlening, leren studenten in deze opleidingen nog te vaak om een professionele afstand te bewaren ten aanzien van hun ‘cliënten’. Hogescholen zijn enthousiast om een slinger die doorsloeg richting afstand, controle en zelfbescherming opnieuw een duw te geven richting warmte en nabijheid.

Werk je graag mee aan dit project?

Stuur projectcoördinator Annelien Coppieters een mailtje via annelien.coppieters@sos-kinderdorpen.be.

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Word meter of peter