Senegal en Mali

De reïntegratie van bedelkinderen

In Dakar zie je op elke hoek van de straat kinderen bedelen. Dat zijn vaak talibés: kinderen uit een soort religieus internaat. Die kinderen gaan we omkaderen, zodat hun levensomstandigheden structureel verbeteren.

1 500 talibés

betere levensomstandigheden en kansen op een toekomst bieden

43 religieuze scholen

omkaderen, zodat kinderen er beter opgroeien

23 gemeenschapsgroepen

verbeteren mee de situatie van bedelkinderen

125 religieuze of politieke leiders

nemen actief deel aan sensibiliseringen rond kinderrechten

Kwetsbare families vertrouwen kinderen toe aan religieuze scholen


Veel families in Senegal en Mali leven in erg moeilijke omstandigheden, waardoor sommigen hun kinderen niet naar school kunnen sturen of zelfs niet voldoende eten kunnen geven. In de hoop hun kinderen een beter leven te gunnen, vertrouwen velen hun kinderen toe aan een daara, een religieuze school.

Veel van die daara’s leveren goed werk. Maar sommigen leven zelf in diepe armoede, waardoor de kinderen op straat moeten bedelen. Daar lopen ze enorme risico’s: ziekte, geweld, uitbuiting … Ze vormen ook een makkelijk doelwit van gewapende groepen, die kinderen van straat plukken en meesleuren in hun radicale strijd.

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Een duurzame bron van inkomsten voor daara’s


Veel daara’s beseffen dat het zo niet verder kan en verwelkomen de steun van SOS Kinderdorpen. Samen gaan we op zoek naar een alternatieve bron van inkomsten, zodat de kinderen niet meer hoeven te bedelen en in betere omstandigheden kunnen opgroeien. In een pilootproject boekten we al sterke resultaten met bijvoorbeeld internetcafés.

Brug naar het formele onderwijs


We bieden de kinderen naast de religieuze lessen ook formeel onderwijs. Zodat ze ook Frans leren en een opleiding krijgen waarmee ze later op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Zo bieden we de kinderen kansen op een betere toekomst.


Bouwen aan een duurzaam sociaal vangnet


Samen met de gemeenschap bouwen we aan een netwerk van vertrouwenspersonen die de kinderen ondersteunen. Mensen die kwetsbare kinderen willen steunen, brengen we samen en die groepen gaan we versterken, zodat zij op termijn zelfstandig de zorg om deze kinderen op zich kunnen nemen. Van daaruit bouwen we ook aan steungezinnen, waar de kinderen één of meerdere keren per week terecht kunnen voor een warme maaltijd, verzorging en een knuffel.

Registratie bij de staat


Veel van deze kinderen hebben helemaal geen papieren en staan bij geen enkele overheid geregistreerd. Dat betekent ook: geen burgerrechten. Wij starten die procedure op en zorgen ervoor dat alle kinderen die we begeleiden geregistreerd zijn bij de staat.


Respect voor kinderrechten versterken


Via een nauwe samenwerking met lokale overheden en religieuze leiders, stimuleren we de gemeenschap om verantwoordelijkheid op te nemen over de talibés. Zo willen we ertoe komen dat de fundamentele rechten van deze kinderen, en de wetten die bestaan ter bescherming van deze rechten, gerespecteerd worden.

Contact


Stuur projectcoördinator Adeline Puerta een mailtje via adeline.puerta@sos-kinderdorpen.be of bel 02 639 09 70.

Dit project is gefinancierd met de steun van de Europese Unie


Word meter of peter en geef kinderen die er alleen voor staan opnieuw een familie

Word meter of peter