Senegal

Een beter toekomstperspectief voor talibé kinderen in Fatick

Sinds 2016 bouwen we aan betere levensomstandigheden voor kinderen die opgroeien in Daara's, een soort religieuze internaten in de regio van Fatick. Op die manier hoeven de kinderen, die men in Senegal "Talibé-kinderen" noemt, niet meer op straat te bedelen en kunnen zij aansluiting vinden bij het reguliere onderwijs en een betere relatie onderhouden met hun familie.

150 kinderen

onderhouden een betere relatie met hun familie en hebben verbeterde leefomstandigheden.

2 Community Based Organizations

versterken hun capaciteiten, zodat zij kinderen duurzaam kunnen ondersteunen in het dagelijks leven.

57 jongeren

breiden hun professionele capaciteiten uit, zodat zij als volwassenen straks gemakkelijker de arbeidsmarkt kunnen betreden.

We helpen gezinnen met het ondersteunen van hun kinderen

We blijven de families en voogden van talibé kinderen ondersteunen, zodat zij in de basisbehoeften van de kinderen kunnen voorzien. Daarnaast versterken we de relaties tussen kinderen en hun families, aangezien deze vaak verzwakt zijn door de afstand die hen scheidt.

Een duurzame bron van inkomsten voor de zorg van kinderen

SOS Kinderdorpen maakt gezinnen bewust van de moeilijke omstandigheden waarin hun kinderen leven. Veel gezinnen sturen hun kinderen naar een daara ver van huis, in de hoop dat ze daar goed onderwijs krijgen en in betere omstandigheden zullen leven. In werkelijkheid is dat vaak niet het geval, omdat veel daara’s niet de financiële middelen hebben om de kinderen te geven wat ze nodig hebben en goed op te laten groeien.

Daarom moedigen wij gezinnen aan om bij te dragen aan de gezondheidszorg van hun kinderen en de daara’s mee te versterken. Op die manier kunnen scholen de leefomstandigheden van hun leerlingen aanzienlijk verbeteren. Als deze gezinnen het zelf niet breed hebben, ondersteunen wij hen bij de ontwikkeling van duurzame inkomensbronnen, zoals veeteelt of landbouw.

We moedigen gezinnen aan om emotioneel meer betrokken te zijn bij het leven van hun kinderen, en op die manier de band met hun kinderen te versterken.

Een sterke familieband waar kinderen op terug kunnen vallen

Daarnaast moedigen we gezinnen aan om emotioneel meer betrokken te zijn bij het leven van hun kinderen, en op die manier de band met hun kinderen te versterken. Tegelijkertijd maken we de daara’s bewust van het belang van de band tussen leerlingen en hun ouders. Deze manier van aanpakken is nog erg nieuw in Fatick en Senegal, en SOS Kinderdorpen is één van de weinige organisaties die zich richt op het opbouwen van vertrouwensrelaties met  de daara’s . Zo kunnen zij op hun beurt weer het naleven van de kinderrechten van hun leerlingen garanderen.

We bouwen aan een duurzaam sociaal netwerk

Veel vrouwen in Senegalese gemeenschappen bundelen hun krachten en dragen vaak spontaan bij om de kinderen in de gemeenschap te helpen. Zo wassen ze bijvoorbeeld de kleding van de kinderen, bieden hen maaltijden aan of brengen hen naar de dokter. Deze vrouwen spelen een cruciale rol in het verbeteren van de leefomstandigheden van de kinderen. Kleine verenigingen zoals deze worden Community Based Organizations genoemd. SOS Kinderdorpen werkt met twee van zulke organisaties samen in Fatick. We helpen deze organisaties om hun capaciteiten uit te breiden, zodat ze uiteindelijk volledig financieel onafhankelijk kunnen zijn. Op deze manier kunnen zij de kinderen blijvend ondersteunen in het dagelijks leven.

We moedigen autoriteiten aan om de rechten van kinderen te versterken

SOS Kinderdorpen werkt samen met lokale overheden . We mobiliseren hen om samen met ons de rechten van kinderen te verdedigen. Daarnaast helpen wij hen om te voorkomen dat kinderen worden geconfronteerd met geweld, en wanneer dit toch gebeurt het te melden en gepast te reageren.

Samen met gezinnen, voogden, leerkrachten, lokale gemeenschappen, autoriteiten en de jongeren zelf helpt SOS Kinderdorpen de leefomstandigheden van talibé kinderen in Fatick te verbeteren.

We ondersteunen jongeren tijdens hun leerproces

Naast dat we samenwerken met volwassenen die de verantwoordelijkheid van zorg voor jongeren dragen, werken we ook samen met 57 oudere talibé kinderen. Door hen toegang te geven tot formeel onderwijs, trainingen en workshops, krijgen zij de mogelijkheid om hun professionele capaciteiten verder uit te breiden. Op die manier ontwikkelen ze nuttige vaardigheden en vergroten zij hun kansen om gemakkelijk te integreren in de volwassen arbeidswereld. Dit is essentieel om te kunnen groeien en een beter toekomstperspectief op te bouwen.

Door samen te werken met gezinnen, voogden, leerkrachten, lokale gemeenschappen, autoriteiten en de jongeren zelf, helpt SOS Kinderdorpen de leefomstandigheden van talibés in de regio van Fatick te verbeteren.

Contact

Stuur projectcoördinator Stijn Raes een mailtje via stijn.raes@sos-kinderdorpen.be of bel 02 639 09 70.

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Word meter of peter