Libanon

Families opnieuw sterker maken na de ramp in Beiroet

Op 4 augustus 2020 vond er een enorme explosie plaats in Beiroet met desastreuze gevolgen. Families verloren hun woonplaats, al hun bezittingen, hun bron van inkomsten,... Een traumatische ervaring die hen confronteert met extreme sociale en economische moeilijkheden. Kinderen verloren hun ouders en bleven ontredderd achter. Bij SOS Kinderdorpen bouwen wij al meer dan 50 jaar aan sterke families in Libanon. En ook in deze moeilijke tijden staan we voor hen klaar.

130 families

werken aan hun weerbaarheid

400 kinderen

worden ondersteund om betere leefomstandigheden en kansen op een toekomst te krijgen

250 ouders

krijgen psychosociale ondersteuning aangeboden

Wat doet SOS Kinderdorpen? 

Zorgeloos kind zijn in onze kindvriendelijke ruimtes

In Beiroet organiseren wij groepsactiviteiten waarmee wij het welzijn van de getroffen kinderen willen verbeteren. In deze kindvriendelijke ruimtes krijgen kinderen psychosociale begeleiding en hulp bij leermoeilijkheden, maar vinden er ook louter recreatieve en speelse activiteiten plaats, zodat zij spelenderwijs leren omgaan met de realiteit. 

Trauma’s verwerken

Vele families en kinderen maakten iets verschrikkelijks mee. Psychosociale begeleiding krijgt daarom een belangrijke plaats zodat de getroffen families hun trauma’s kunnen verwerken onder de juiste begeleiding. 

Toegang tot onderwijs en basisvoorzieningen verzekeren

Onderwijs is voor kinderen van groot belang. Wij ondersteunen de families die getroffen werden door de ramp zodat zij hun kinderen naar school kunnen laten gaan. De kinderen worden bovendien voorzien van tablets zodat zij ook virtueel les kunnen volgen wanneer gewoon onderwijs onmogelijk is door de coronacrisis. 

Naast de financiële steun voor onderwijs, helpen we gezinnen in nood ook met de kosten van hun voedsel, levensonderhoud (elektriciteit, water,...) en de medische zorg voor kinderen die gewond raakten in de explosie.


Veilige thuis voor kinderen die hun ouders verloren 

Kinderen die door de explosie hun ouders verloren en niemand meer hebben die voor hen kan zorgen, vangen we op in een van onze kinderdorpen in Libanon. Hier zullen zij onthaald worden door een SOS moeder, die als een echte moeder voor hen zorgt. Ze runt het huishouden, waakt over de gezondheid, luistert, knuffelt, corrigeert waar nodig. Ze maakt er voor de kinderen een echte thuis van.

Christophe Haddad vraagt mee steun voor de slachtoffers in Beiroet.

Contact

Stuur projectcoördinator Stijn Raes een mailtje via stijn.raes@sos-kinderdorpen.be of bel 02 639 09 70.

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Doe een gift