Viëtnam

Het kinderdorp in Dien Bien Phu

Dien Bien Phu is met 45% van de bevolking onder de armoedegrens één van de armste streken van Vietnam. Heel veel kinderen er alleen voor te staan. 149 onder hen vinden een thuis in dit kinderdorp.

149 kinderen

kunnen groeien op in één van de 14 familiehuizen

101 kinderen uit het kinderdorp en uit de gemeenschap

gaan naar de SOS Kleuterschool in Dien Bien Phu

19 590 Vietnamese kinderen

worden ondersteund door SOS op 15 locaties

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Op vraag van de overheid


Op vraag van de Vietnamese overheid breidde SOS Kindorpen in 2009 haar activiteiten uit naar Dien Bien Phu, waar we ons zeventiende kinderdorp in Vietnam bouwden. 149 kinderen vinden er een nieuwe thuis in één van de 14 familihuizen.

Een warm gezin


De kinderen groeien er op binnen de warmte en geborgenheid van een echt gezin. Een gezin waar duurzame, respectvolle relaties de basis vormen van het samenleven. Aan het hoofd van elke familie staat een SOS moeder. Zij runt het huishouden, helpt bij huiswerk, luistert, knuffelt, corrigeert waar nodig.


Opnieuw gewoon een kind zijn


Na de gevaren van de straat en het ‘vechten om te overleven’ kunnen de kinderen hier opnieuw gewoon een kind zijn. Ze groeien zij aan zij met hun SOS broers en zussen op, volgen les in de SOS School naast het kinderdorp en kunnen naar hartenlust sporten en spelen op het speelveld.

Tot ze op eigen benen kunnen staan


Kinderen komen meestal in het kinderdorp als ze nog heel jong zijn. En ze blijven er tot ze op eigen benen staan. Al van jongs af aan bereiden we de kinderen voor op hun onafhankelijkheid. Zodat ze sterk staan de dag dat ze het kinderdorp verlaten. Zo vinden de kinderen in het kinderdorp niet alleen een familie en een thuis, maar ook een toekomst.

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Doe een gift