India

Het kinderdorp in Hyderabad

Sommige families in Hyderabad zien internationale adoptie als de enige optie om hun kinderen een toekomst te bieden. Begin jaren 2000 werd een groot kinderhandelnetwerk voor adoptie opgerold. Tal van kinderen konden toen niet meer naar huis. In dit kinderdorp vinden 139 van die kinderen een nieuwe thuis.

130 kinderen

groeien dagelijks op onder de hoede van hun SOS moeder

12 SOS moeders

zorgen telkens voor een tiental kinderen

1 november 2003

is de dag dat de eerste kinderen toekwamen in het kinderdorp

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Het begon met noodhulp

Toen het illegaal netwerk van internationale adoptie opgerold werd, startte SOS een noodhulpprogramma om de betrokken kinderen op te vangen. We probeerden de kinderen te herenigen met hun familie. Maar voor velen onder hen bleek dat niet mogelijk. Daarom bouwde SOS een kinderdorp voor 152 kinderen.

Een thuis bij een SOS moeder


Sinds 2003 groeien die kinderen op in één van de 12 familiehuizen van het kinderdorp. Een SOS moeder zorgt iedere dag voor hen, net als een echte moeder. Ze runt het huishouden, waakt over de gezondheid, luistert, knuffelt, corrigeert waar nodig. Ze maakt er voor de kinderen een echte thuis van.

Stilaan op eigen benen staan

Vanaf dat de jongeren daar klaar voor zijn, kunnen ze op semizelfstandige basis in een SOS jongerenhuis gaan wonen. Daar komen ze te weten wat het is om op eigen benen te staan. Ze leren er, onder begeleiding, voor zichzelf zorgen en zetten er hun eerste stappen richting volwassenheid. En ook na hun tijd in het kinderdorp kunnen ze nog terecht bij hun SOS moeder. Want familie heb je voor het leven.

Nieuwe generatie kinderen

Veel van de kinderen die in 2003 in het kinderdorp opgevangen werden, begonnen ondertussen hun volwassen leven of wonen in het jongerenhuis. Maar de nood aan opvang voor weeskinderen is in Hyderabad nog steeds enorm groot. Daarom blijft SOS opvang bieden aan kinderen die niemand meer hebben om voor hen te zorgen.

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Doe een gift