Democratische Republiek Congo

Het kinderdorp in Kinshasa

DR Congo telt miljoenen kinderen die alleen opgroeien: velen leven vaak in ronduit slechte omstandigheden. SOS Kinderdorpen geeft deze kinderen opnieuw een warme thuis met de zorg en liefde van een familie, zodat ze aan een kansrijke toekomst kunnen bouwen.

86 kinderen

groeien op in een SOS familie

4 SOS families

wonen temidden in de lokale gemeenschap in Kinshasa

36 jongeren

leren om zelfstandig te wonen

27 kinderen

konden terugkeren naar hun biologische familie

De eerste levensjaren van deze kinderen waren vaak bijzonder moeilijk. Sommigen groeiden op zonder de liefde van een vader of moeder. Anderen waren getuige of slachtoffer van buitensporig geweld, verwaarlozing of misbruik. Met de nodige aandacht, zorg en begeleiding helpen we hen deze moeilijke ervaringen overwinnen. Zodat deze kinderen gewoon kind kunnen zijn.

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Een liefdevolle thuis

We streven ernaar om elk kind de zorg te bieden die hij of zij nodig heeft, telkens liefdevol, veilig en professioneel omkaderd. Meer dan 80 kinderen vinden opnieuw een warme thuis in SOS-gezinnen die zich in de gemeenschap of in het kinderdorp bevinden. Jongvolwassenen leren zelfstandig te wonen in Small Group Homes en krijgen hierbij de nodige ondersteuning.  Kortom, we creëren voor elk van hen een thuis waarin ze zich ten volle kunnen ontplooien!

Daarnaast kunnen de kinderen kwaliteitsvol onderwijs volgen in de SOS- of buurtscholen. Jongvolwassenen ondersteunen we dan weer in hun beroeps- of universitaire opleiding.

Kinderen zijn goed geïntegreerd in de gemeenschap

Noden van kinderen en jongeren wijzigen, en we vinden het belangrijk om met ons kinderdorp die evoluties mee te volgen en ons in lijn hiermee aan te passen. Dat is waarom we kinderen en SOS families aanmoedigen om meer en meer aan te sluiten bij de lokale gemeenschap.

Voor vier SOS-moeders en hun kinderen is dit al een feit. Zij zijn verhuisd naar huizen in het centrum van Kinshasa, dichter bij de scholen waar de  kinderen heen willen. De kinderen maken zo volledig deel uit van de plaatselijke gemeenschap in Kinshasa: ze gaan naar school met hun nieuwe vrienden, spelen in de wijk  en doen er boodschappen. Dat helpt hen om een netwerk op te bouwen waarop ze kunnen steunen van zodra zij hun SOS-gezin verlaten.

Kinderen herenigen met hun biologische familie waar het kan

Ons team neemt regelmatig de tijd om de familiale situatie van de kinderen te herbekijken. Soms zijn er veranderingen waardoor het gezin de kinderen weer op een veilige en liefdevolle manier kan opvangen. Wanneer het kan werken we intensief samen met de gezinnen. We ondersteunen hen dan bij het versterken van hun opvoedingsvaardigheden, of bij het opzetten van een duurzame inkomstgenererende activiteit. Eens de kinderen weer bij hun biologische familie wonen, blijven maatschappelijk werkers de gezinnen op regelmatige basis opvolgen.

Hiernaast hebben we nog een tweede project in Kinshasa waarmee we gezinnen in moeilijke situaties versterken. Met het Limpoba-project ondersteunen we 200 gezinnen en hun gemeenschap bij de ontwikkeling van hun opvoedingsvaardigheden en een duurzame bron van inkomsten.

Contact

Neem contact op met Stijn Raes, projectcoördinator, via email op stijn.raes@sos-kinderdorpen.be of via telefoon op 02 639 09 70.

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Word meter of peter