Brazilië

Het kinderdorp in Poá

Een kwart van de Braziliaanse bevolking leeft onder de armoedegrens. Daardoor wonen duizenden kinderen er gewoon op straat. Het kinderdorp in Poá biedt 28 kinderen een nieuwe thuis.

28 kinderen

groeien op in één van de 7 familiehuizen

6 SOS families

zorgen telkens voor een achttal kinderen

45 gezinnen uit de gemeenschap

worden ondersteund via het SOS Familieversterkend programma

1968 is het jaar

dat het kinderdorp de eerste kinderen ontving

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Een warm gezin

Sinds 1968 vangt SOS in het kinderdorp in Poá 28 kinderen op in 6 familiehuizen. Ze groeien er op binnen de warmte en geborgenheid van een echt gezin. Een gezin waar duurzame, respectvolle relaties de basis vormen van het samenleven. Aan het hoofd van elke familie staat een SOS moeder. Zij runt het huishouden, helpt bij huiswerk, luistert, knuffelt, corrigeert waar nodig.

Opnieuw gewoon een kind zijn

Na de gevaren van de straat en het ‘vechten om te overleven’ kunnen de kinderen hier opnieuw gewoon een kind zijn. Ze groeien zij aan zij met hun SOS broers en zussen op en kunnen naar hartenlust sporten en spelen op het sportveld.

Tot ze op eigen benen kunnen staan

Kinderen komen meestal in het kinderdorp als ze nog heel jong zijn. En ze blijven er tot ze op eigen benen staan. Al van jongs af aan bereiden we de kinderen voor op hun onafhankelijkheid. Zodat ze sterk staan de dag dat ze het kinderdorp verlaten. Zo vinden de kinderen in het kinderdorp niet alleen een familie en een thuis, maar ook een toekomst.

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Word meter of peter