• Home
  • Kindvriendelijke ruimte voor jonge kinderen op de vlucht in Griekenland

Griekenland

Kindvriendelijke ruimte voor jonge kinderen op de vlucht in Griekenland

In Ioannina (Griekenland) verblijven zo'n 2.500 mensen op de vlucht. Onder hen bevinden zich vele gezinnen met jonge kinderen. Voor deze gezinnen is er een tekort aan basisvoorzieningen zoals voedsel, drinkbaar water, medische hulp,... Bovendien hebben de kinderen geen toegang tot onderwijs, psychologische hulp of ondersteuning om hun weg te vinden in de Griekse gemeenschap. Door een kindvriendelijke ruimte op te richten in het centrum van Ioannina wil SOS Kinderdorpen tegemoetkomen aan de noden van deze jonge kinderen en hun families.

40 kinderen

vinden elke dag een veilige plek om te groeien en te leren

80 ouders

zullen ondanks de noodsituatie beter voor hun kinderen kunnen zorgen

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Een veilige plek om te leren

Door een kindvriendelijke ruimte te creëren voor jonge kinderen (tussen 4 en 6 jaar), bieden wij hen een veilige plek waar zij altijd welkom zijn. Kinderen krijgen hier toegang tot basisvoorzieningen, onderwijs en de mogelijkheid om zich spelenderwijs te uiten en zich weer echt kind te voelen. Na alles wat zij hebben meegemaakt, kunnen zij in de kindvriendelijke ruimte terecht bij mensen die geloven in hun vaardigheden en talenten en hun verdere ontwikkeling positief willen beïnvloeden.

In de kindvriendelijke ruimte bereiden we de kinderen voor op het regulier onderwijs. Deze begeleiding is cruciaal om kinderen de nodige vaardigheden en competenties aan te reiken zodat ze de transitie naar het lagere onderwijs makkelijker kunnen maken. In de kindvriendelijke ruimte nemen de kinderen ook deel aan verschillende recreatieve activiteiten. Met deze activiteiten helpen we kinderen om hun emoties en noden te uiten en om opnieuw positief te connecteren met kinderen en volwassenen. 

Psychosociale begeleiding

De gezinnen die in Ioannina verblijven, hebben hun thuisland moeten ontvluchten omdat de situatie er ondraagbaar was geworden. Zij hebben soms traumatische ervaringen opgedaan en in onmenselijke omstandigheden moeten overleven. SOS Kinderdorpen voorziet psychosociale begeleiding voor die ouders en kinderen die het nodig hebben. Op die manier voelen zij zich ondersteund bij het verwerken van alles wat er de voorbije jaren met en rondom hen gebeurde en kunnen zij hier mee leren omgaan. De psychosociale begeleiding heeft als doel om zowel de ouders als de kinderen meer zelfredzaam te maken en hen terug zelfvertrouwen te geven na alles wat zij hebben meegemaakt. 

Oudercapaciteiten versterken 

Tegelijkertijd staan we de ouders bij in hun rol als papa of mama. Ze leren over positief ouderschap, communiceren met hun kinderen, het stellen van grenzen,... Doordat er overdag voor hun kinderen wordt gezorgd, krijgen ouders ook de kans om zich te concentreren op hun persoonlijke ontwikkeling en hebben zij tijd om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. 

Door ouders te helpen bij het vinden van een bron van inkomsten, het verbeteren van hun basissituatie,... willen wij ervoor zorgen dat zij goed voor hun kinderen kunnen zorgen en het gezin bij elkaar kan blijven. 

Integratie in de Griekse gemeenschap

Door het gezin te versterken willen we hen helpen om hun weg te vinden in de Griekse gemeenschap. Om die integratie te faciliteren organiseren we activiteiten waarbij de gezinnen de kans krijgen om lokale gezinnen te ontmoeten en waar vriendschappen kunnen ontstaan. Zo hopen wij dat de gezinnen aansluiting vinden bij de lokale gemeenschap en hun leven langzaamaan kunnen heropbouwen. 

Een wereldwijd antwoord op de vluchtelingencrisis

Sinds 2015 kennen we een enorme stijging in het aantal mensen die op de vlucht zijn. Vanwege aanhoudende conflicten worden deze mensen gedwongen om hun thuisland te verlaten en riskeren zij hun leven bij de zoektocht naar een betere toekomst. 

Wereldwijd zet SOS Kinderdorpen zich al sinds de start van de vluchtelingencrisis in om gezinnen die getroffen zijn door de crisis op te vangen. Zo kregen reeds duizenden niet-begeleide kinderen zorg en onderdak en konden zij terecht in kindvriendelijke ruimtes. Gezinnen die met lege handen op de vlucht sloegen kregen basisvoorzieningen zoals voedsel, kleren en hygiënische producten. En ook de psychosociale begeleiding van ouders en kinderen is een belangrijk aspect in onze hulp naar kinderen toe. Over onze wereldwijde noodhulp vind je hier meer informatie (SOS Kinderdorpen Internationaal). 

Contact

Stuur projectcoördinator Stijn Raes een mailtje via stijn.raes@sos-kinderdorpen.be of bel 02 639 09 70.

Word meter of peter en geef kinderen die er alleen voor staan opnieuw een familie

Word meter of peter