België

Kindvriendelijke ruimte voor Oekraïense kinderen op de vlucht

De oorlog in Oekraïne dwong veel gezinnen op de vlucht, op zoek naar een veilige omgeving. Kinderen werden weggerukt van hun wortels, moesten papa's en opa's achterlaten, zijn hun huis en dagelijkse routines kwijtgeraakt. Onze kindvriendelijke ruimte 'Knus' in Kessel-Lo (Leuven) biedt voor deze kinderen een veilige en zekere plek.

23 kinderen tussen 0 en 9 jaar

kunnen terecht in onze kindvriendelijke ruimte

5 therapeutische speelsessies

vinden wekelijks plaats

20 families

krijgen steun en informatiegroepen over ouderschap aangeboden

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Hulp voor Oekraïense kinderen op de vlucht

SOS Kinderdorpen richtte in september 2022 een kindvriendelijke ruimte op voor Oekraïense kinderen. Zo willen we deze kinderen kansen  bieden om zich te ontwikkelen, te leren, te spelen en copingvaardigheden op te bouwen of te versterken. Daarnaast willen we ook  tegemoet komen aan de specifieke behoeften van hun ouders of verzorgers.


Veilige omgeving om weer kind te zijn

De kindvriendelijke ruimte is in de eerste plaats een plek waar kinderen weer kind kunnen zijn. In tijden van nood en crisis hebben kinderen vaak niet de ruimte, zowel fysiek als mentaal, om zich als kind te ontwikkelen. Door stress of trauma en de snel veranderende omstandigheden hebben kinderen behoefte aan een veilige plek met duidelijke regels, sensitieve volwassenen en stimulerend spelmateriaal. Elke dag iets nieuws beleven, spelen, op onderzoek gaan... dat is de belangrijkste activiteit, het belangrijkste doel van kinderen. Zo probeert de kindvriendelijke ruimte de kinderen, ondanks de crisis, weer kind te laten zijn.

Irma De Baets, coördinatrice van onze kindvriendelijke ruimte

Nauwe band met begeleiders

Alle kinderen worden verdeeld in kleine groepen van maximaal 6 kinderen, ondersteund door 2 spelbegeleiders die aan elke groep verbonden zijn en die steeds dezelfde blijven. Kinderen gaan wekelijks naar dezelfde groep om een relatie op te bouwen met de andere kinderen en de spelbegeleiders. Het doel is om zo stabiliteit te creëren en te behouden in de helende relatie. Zowel voor de kinderen als voor de begeleiders vormt de sessie een rustpunt in hun week, waarin ze even kunnen ontsnappen aan de harde realiteit.

Aandacht voor mentaal welzijn 

Naast het spelmoment, houden de begeleiders ook het mentaal en fysiek welzijn van de kinderen in het oog. Na elke sessie vullen zij het logboek van ieder kind in en signaleren ze wanneer ze merken dat een kind extra zorg nodig heeft. Vervolgens worden in samenspraak met de ouders verdere stappen ondernomen en kan er indien nodig tijdig doorverwezen worden naar gepaste hulp, zoals bijvoorbeeld een psycholoog.

Ondersteuning voor de ouders

We richten ons ook op de ouders en bieden steun en informatiegroepen over ouderschap. Soms zijn getraumatiseerde volwassenen namelijk minder beschikbaar voor hun kinderen. We ondersteunen ouders zodat zij zich beter in hun vel voelen en zo beter voor hun kinderen kunnen zorgen. 

Contact

Wil je meer weten over de kindvriendelijke ruimte, neem dan contact op met Katrien Goossens, Directeur Vlaamse projecten via katrien.goossens@sos-kinderdorpen.be of op het nummer 0485 47 11 78.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter