Ŝanĝo: sterke kinderen veranderen de wereld

Veel families in Congo en Burundi kunnen hun kinderen niet de zorg bieden die ze nodig hebben om uit te groeien tot sterke volwassenen. Ze hebben niet genoeg te eten, kunnen niet naar school en zijn kwetsbaar voor geweld. Dat gaan we met ‘Ŝanĝo’ duurzaam veranderen: we stellen kinderen, families en gemeenschappen in staat om de gezonde ontwikkeling van kinderen zélf te garanderen. Want sterke kinderen veranderen de wereld.

2 220 families

zijn in staat kinderen gepaste zorg te bieden

6 300 kinderen

nemen hun rechten en verantwoordelijkheden op

39 gemeenschappen

beschermen de belangen van kwetsbare kinderen en families

Wat doet SOS?

‘Ŝanĝo’ betekent ‘verandering’ in de universele taal Esperanto. Door op drie niveau’s te werken, het kind, de familie en de gemeenschap, willen we de levensomstandigheden van kwetsbare kinderen duurzaam verbeteren. Niet alleen voor deze generatie, maar ook voor de volgende.

We zorgen dat families zelf in staat zijn hun kinderen gepaste zorg te bieden

We versterken families

Familie is je basis. Van hieruit gaan kinderen groeien en bouwen ze een toekomst uit. Als die niet sterk genoeg is, komt de ontwikkeling van kinderen in gevaar. Daarom helpen we kwetsbare families om een sterke basis op te bouwen, zodat ze in staat zijn om hun kinderen zelf gepaste zorg te bieden.

We versterken de families in het beschermen van hun kinderen, verbeteren hun levensomstandigheden, vergroten hun kennis over wat een kind nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling.

Samen met gespecialiseerde partners helpen we hen om een duurzame bron van inkomsten op te bouwen. Zodat ze voldoende middelen hebben voor een evenwichtig voeding, om hun kinderen naar school te sturen en voor medische verzorging. En we volgen hun evolutie op via een individueel familie-ontwikkelingsplan.

Zo kunnen ze op hun beurt een generatie sterke kinderen op de wereld zetten

We geven kinderen en jongeren kracht

Tegelijkertijd bouwen we met de kinderen en jongeren een zelfbewustzijn op. We werken samen rond hun rechten en verantwoordelijkheden en moedigen hen aan om hun leven mee richting te geven. Zo staan ze sterker tegenover zaken als kinderarbeid, misbruik en uitbuiting.

We geloven in het potentieel van ieder kind en helpen hen om talenten en capaciteiten te ontwikkelen, zodat ze later sterk in hun schoenen staan. Zo kunnen ze op hun beurt een generatie sterke kinderen op de wereld zetten.

We investeren in geëngageerde en actieve gemeenschappen

Dat is de beste garantie voor een duurzame impact op het leven van kinderen

Samen met lokale verenigingen en overheden bouwen we aan een sociaal ondersteuningsnetwerk voor de meest kwetsbare gezinnen. Zij zijn de mensen die bovenvermelde activiteiten plannen en uitvoeren. Zo zorgt de gemeenschap zelf voor verandering. Dat is de beste garantie voor een duurzame impact op het leven van kinderen.

Zorg er mee voor dat kinderen kunnen opgroeien binnen een sterke familie, met kansen op een mooie toekomst.

Doe nu een gift

Steun maandelijks

en voorkom vanaf 12 euro per maand dat kinderen hun familie verliezen

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen