Transparantie

Zonder fondsen, zonder geld, kunnen wij ons werk niet doen. Zo simpel is het. Het is een cliché, maar alle beetjes helpen. Of anders gezegd: veel kleintjes maken een groot. Dat is wat de kracht maakt van SOS Kinderdorpen: de meerderheid van onze fondsen is afkomstig uit individuele bijdragen. Uit giften van mensen zoals jij en ik. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij als fondsenwervende organisatie zo transparant mogelijk willen zijn.

Een fiscaal attest voor je giften

SOS Kinderdorpen is erkend door het ministerie van Financiën, en mag daardoor fiscale attesten uitreiken. Jouw giften aan SOS Kinderdorpen zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar vanaf een totaal van €40 per jaar. Je recupereert zo 45% van het gegeven bedrag. Je ontvangt automatisch je fiscaal attest in de loop van de maand maart het jaar volgend op het jaar waarin je de gift deed.

Het is belangrijk om weten dat giften die via een derde partij gedaan worden, en achteraf aan SOS Kinderdorpen worden overgemaakt, niet fiscaal aftrekbaar zijn. Enkel rechtstreekse giften aan SOS Kinderdorpen geven recht op een fiscaal attest om belastingsaftrek te bekomen. Giften via bvb. Paypal of Facebook (indien je een donatie doet via de Facebookpagina van SOS Kinderdorpen) zijn dus niet fiscaal aftrekbaar.

Alle informatie over belastingvermindering voor giften kan je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Een grondige controle

Onze jaarrekening wordt opgesteld door onze raad van bestuur, gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en goedgekeurd door onze algemene vergadering. Verder wordt onze vzw ook gecontroleerd door de Federale Overheidsdienst Financiën. De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) controleert jaarlijks ook de cofinanciering van bepaalde projecten wereldwijd. Tenslotte consolideert ook onze internationale federatie SOS-Kinderdorf International de rekeningen van de verschillende SOS organisaties wereldwijd.

Waar gaat jouw gift naartoe?

We vinden het essentieel om onze donateurs correct en geregeld te informeren. Zodat je weet hoe wij je geld besteden. Een kwestie van respect. Als fondsenwervende organisatie worden wij ook door verschillende instanties gecontroleerd. SOS Kinderdorpen onderschrijft verder de Ethische Code van de VEF. Het label van VEF garandeert dat onze rekeningen transparant zijn en voldoen aan de opgelegde regelgeving van kracht in de sector.

In 2018 beschikten wij over € 10 970 270 aan inkomsten en konden we voor € 8 690 437 besteden aan onze projecten in binnen- en buitenland. Voor alle cijfers in detail: raadpleeg ons impactrapport.

Steun maandelijks

en geef kinderen die er alleen voor staan opnieuw een thuis en een toekomst vanaf twaalf euro per maand.

Kies een bedrag
Ik steun
Uw gegevens

Meer info over Europese domiciliëring? Klik hier

Jouw rekeningnummer
Maandelijkse betaling via domiciliëring: Meer info
Opmerkingen