• Home
  • Vaak gestelde vragen: Meter of peter worden

Vaak gestelde vragen: Meter of peter worden

Overal ter wereld zijn er kinderen die moeten opgroeien zonder ouders, familie of thuis. Als meter of peter zorg jij er mee voor dat die kinderen opgroeien in een sterke familie. Hieronder vind je de meest gestelde vragen over die manier van steunen.

Kan ik vragen om een kind van een bepaald land, geslacht of leeftijd te steunen? 

Ja. SOS Kinderdorpen is actief in 135 landen wereldwijd en in de meeste van die landen kan je een kind steunen. En in onze kinderdorpen wonen zowel jongens als meisjes van nul tot achttien jaar. Geef in je aanvraag je wensen mee over de nationaliteit, leeftijd en geslacht en we doen wat we kunnen om aan je wensen tegemoet te komen.


Is mijn maandelijkse steun fiscaal aftrekbaar?

Ja. Van zodra je giften in één jaar meer dan 40 euro bedragen, kan je die in brengen in je belastingen en trek je 45% van je gift terug. In de loop van de maand maart (van het jaar volgend op het jaar waarin je de gift deed) sturen we je automatisch een fiscaal attest toe. Zo betaal je dus eigenlijk geen 30 euro per maand, maar 16,5 euro.


Blijf ik op de hoogte van de evolutie van het kind dat ik steun?

Iedere zes maand blijf je via brieven en foto’s op de hoogte van hoe het kind dat je steunt opgroeit. Als je dat wil kan je hem of haar een briefje sturen voor kerstmis, of een kaartje voor zijn of haar verjaardag. En wie weet krijg je wel een persoonlijk briefje terug.


Kan ik het kinderdorp dat ik steun bezoeken?

Dat kan zeker. Als je het kinderdorp waar je kind woont graag gaat bezoeken, laat het dan zeker zes weken op voorhand weten via welcome@sos-kinderdorpen of op het nummer 02 538 57 38. Zo zorgen we ervoor dat alles goed geregeld is.


Kan ik het hele gezin betrekken bij onze steun?

Heel veel mensen vinden het leuk om hun kinderen te betrekken bij de leefwereld van het kind dat ze steunen. Zo krijgt het hele gezin een beeld van hoe kinderen elders in de wereld leven.


Kan ik in contact komen met het kind dat ik steun? 

Je doet al heel wat voor hem of haar, maar als je dat graag wilt, kan je bijvoorbeeld altijd een briefje schrijven. Dat doe je best in het Engels of in de officiële landstaal. Ook een postkaart voor hun verjaardag vinden de kinderen geweldig. We moedigen de kinderen aan om terug te schrijven, maar willen hen niet verplichten. Dat is hun keuze. Als je graag een cadeautje wil sturen, kies je best voor iets kleins dat ze kunnen delen met andere kinderen. Denk bijvoorbeeld aan stickers of kleurpotloden.  Maar denk er wel aan dat in veel landen de postbedeling niet altijd goed georganiseerd is. Pakjes gaan soms verloren, komen beschadigd aan of worden gestolen. Ook de douanekosten lopen soms hoog op.


Wat gebeurt er concreet met mijn maandelijkse bijdrage?

Tachtig percent gaat rechtstreeks naar onze projecten: zestig procent voor het kinderdorp en twintig procent voor de andere projecten die we met SOS Kinderdorpen België organiseren. Met die zestig percent vergoeden we de kosten van zijn of haar dagelijkse leven. Zo kan hij of zij opgroeien in optimale omstandigheden en krijgt het alle zorgen die het nodig heeft: voeding, kledij, onderwijs, medische zorg, sport en ontspanning… Twintig percent van je bijdrage gaat naar onze werking. Zo kunnen wij een professionele service garanderen. 

Ontdek onze cijfers in detail in ons jaarverslag


Wat als ik mijn bijdrage op een dag moet stopzetten?

Dan blijft het kind dat je steunt gewoon in het kinderdorp wonen. Want onze zorg voor de kinderen is onvoorwaardelijk. Maar we zullen je steun wel heel erg missen.


Hoe lang kan ik steunen?

Kinderen komen meestal bij ons toe als ze nog heel jong zijn. En ze blijven er tot ze op eigen benen kunnen staan. Als meter of peter kan je dus bij wijze van spreken ondersteunen van de papfles tot een diploma en een rijbewijs.


Hoe ziet het dagelijkse leven in een kinderdorp eruit?

Samen met een tiental andere kinderen (eventueel hun biologische broers en/of zussen) groeien de kinderen op in één van de familiehuizen in het kinderdorp, onder de hoede van een SOS moeder. Zij zorgt voor hen als een echte moeder: onvoorwaardelijk, met alle zorg en liefde. Ze volgen les in scholen uit de buurt of, als die er niet zijn, in scholen die we zelf bouwen. Ontdek meer over onze werking hier


Ik ben net meter of peter geworden. Wat nu?

Binnen de drie weken na je inschrijving ontvang je van ons je welkomstdossier. Daar ontdek je alles wat je wil weten over het kind dat je steunt en het kinderdorp waar hij of zij opgroeit.


Hoe zit die domiciliëring in mekaar?

Als je je inschijft via onze website, dan geef je je akkoord om maandelijks 30 euro of meer van je rekening over te schrijven. Wij geven die opdracht door aan je bank en je hoeft zelf niets meer te doen. Eenvoudig, snel en gemakkelijk. Iedereen blij.


Kan ik mijn domiciliëring stopzetten?

Zeker en vast. Je mag ons gewoon een mailtje sturen via welcome@sos-kinderdorpen.be of bellen op het nummer 02 538 57 38. We kunnen de domiciliëring meteen voor je opzeggen.


Nog vragen?

Contacteer ons via deze pagina, stuur een mailtje naar welcome@sos-kinderdorpen.be of bel ons op het nummer 02 538 57 38. We staan je met plezier te woord!