Nzinga Nzinga door de ogen van collega Annelies

"Gemeenschap moet zelf in staat zijn levensomstandigheden te verbeteren"

Nzinga Nzinga: families én milieu versterken in Kinshasa

Vrijdag 29 januari gaf SOS Kinderdorpen de aftrap van een gloednieuw project in Kinshasa: “Nzinga Nzinga”. Hoog tijd voor een woordje uitleg van projectverantwoordelijke Annelies.

Annelies, op welke problematieken biedt Nzinga Nzinga een antwoord?

Nzinga Nzinga betekent ‘milieu’ in het Lingala, de lokale taal van Kimbanseke (Kinshasa). Het milieu staat op twee niveaus centraal in dit project. Enerzijds wordt Kinshasa geconfronteerd met een verontrustende vervuiling van water en landbouwgrond. Door de enorme bevolkingsgroei komen huisvuil, uitwerpselen en afval gewoon op straat en in rivieren terecht. Anderzijds zorgt de klimaatsverandering voor lange periodes van droogte, afgewisseld met hevige regenval en overstromingen. Dat is niet goed voor de traditionele landbouw.

De zwaarste last komt op de schouders van vrouwen – moeders en jonge meisjes– met weinig financiële middelen.

Annelies Keyers

Welk effect heeft dat op de bevolking van Kinshasa?

De zwaarste last komt op de schouders van vrouwen – moeders en jonge meisjes– met weinig financiële middelen. In de meeste families zijn zij diegenen die zorgen voor water, brandhout en landbouw. Als drinkbaar water schaars is, duurt het langer om water te halen. Als de hygiënische omstandigheden slecht zijn, zijn kinderen het eerste slachtoffer. En als de traditionele landbouw minder efficiënt wordt door het veranderende klimaat, dan is er ofwel meer werk, ofwel minder eten.

Vrouwen en meisjes hebben daardoor minder tijd en middelen. En dus minder kansen om naar school te gaan, een beroep te leren of financieel zelfstandig te worden. En ook hun gezondheid lijdt onder de zware arbeid. Breder gezien kunnen de meest kwetsbare families, die voornamelijk leven van de landbouw, hun kinderen niet meer voeden. Laat staan een gevarieerde voeding bieden.

Richt Nzinga Nzinga zich dan specifiek op vrouwen en meisjes?

Ja en neen. Nzinga Nzinga gaat breder dan dat. Het project richt zich op de duurzame ontwikkeling van vier wijken in Kinshasa. Daarbinnen besteden we extra aandacht aan de economische en sociale positie van 200 kinderen uit 70 kwetsbare families, voornamelijk alleenstaande moeders en hun kinderen.

De duurzame ontwikkeling van vier wijken… kan je dat wat toelichten?

In de eerste plaats gaat dat over het wateren de bodem. Op een termijn van twee jaar zorgen we voor acht nieuwe waterbronnen en de renovatie van 20 andere bronnen. Met opkuisacties, 50 publieke vuilnisbakken en een systeem voor afvalbeheerzorgen we voor een propere bodem. Belangrijk daarbij is dat lokale partners en verenigingen, bestaande uit vrijwilligers uit iedere gemeenschap, het beheer van die infrastructuur overnemen. Zij zullen de kwaliteit van het water regelmatig testen,de bronnen onderhouden, het afval verzamelen…Zo willen we dat het water en de bodem duurzaam proper blijven, ook als SOS Kinderdorpen er niet meer is.

Zo creëren families een eigen bron van inkomsten

Annelies

En hoe zal Nzinga Nzinga die 70 kwetsbare families versterken?

Dat gebeurt op drie niveaus. Eerst en vooral werken we aan de productiviteit van de landbouw. Via moderne landbouwtechnieken, een diversiteit aan zaden en basisprincipes als composteren verhogen we de opbrengst van hun inspanningen. We doen dat ook op een collectieve manier: door verschillende gezinnen te verenigen in landbouwgroepen, ontstaat er een sterk sociaal weefsel. Die landbouwgroepen geven hun kennis dan op hun beurt door aan andere kwetsbare families.

Ten tweede ondersteunen we families bij het oprichten van handeltjes uit gerecycleerd afval. Bijvoorbeeld het verwerken van plastiek voor het aanleggen van wegen. Of het weven van draagtassen uit maïsbladeren. Zo beschikken families over een bron van inkomsten om voor hun kinderen te zorgen en beschermen we tegelijkertijd het milieu. Een derde luik draait vooral rond sensibilisering. Veel mensen worden bijvoorbeeld ziek omdat ze vervuild water drinken. En ook een gebrek aan hygiëne is een belangrijke ziekteoorzaak. Via kleine investeringen, zoals een wasbakje aan ieder huis,helpen we de families om die kennis ook dagelijks toe te passen.

Daarnaast stimuleert Nzinga Nzinga ook de werking met gemeenschapsgroepen voor de sensibilisering en economische versterking. Denk bijvoorbeeld aan een kinderrechtencomité of een gezamenlijke landbouwgroep. Het doel is dat de gemeenschap op termijn zelf over de kennis en structuur beschikt om de levensomstandigheden van kwetsbare kinderen en families te blijven verbeteren.

Waar komen de financiële middelen voor dit project vandaan?

Het Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat (AWAC) financiert 90%. Via eigen fondsenwerving financieren we de resterende 10%. Daarnaast zijn we nog op zoek naar 20.000 euro om ervoor te zorgen dat de 200 kinderen van Nzinga Nzinga ook naar school kunnen of een professionele vorming krijgen. Onderwijs valt niet binnen de doelstelling van AWAC, dus dat moeten we zelf financieren.

Zorg jij er mee voor dat 200 kwetsbare kinderen uit Kinshasa naar school kunnen?

Doe een gift
Related stories