Sujal gered na 36 uur onder puin

Sujal (2) was alleen thuis met zijn mama toen op 25 april 2015 het noodlot toesloeg. Een aardbeving vernielde 500.000 huizen in Nepal, ook het hunne. Sujal en zijn mama werden levend begraven.

Sujal overleeft maar verliest mama

De mama van Sujal overleed aan haar verwondingen, maar Sujal werd na 36 uur vanonder het puin gehaald met een gebroken been. SOS Kinderdorpen ving de jongen op in het noodkamp in Kavre. Ze hielpen hem herstellen in de SOS Kindvriendelijke ruimte in het kamp en zorgden ervoor dat Sujal nooit alleen was.

Het verlies van zijn mama zal Sujal voor altijd met zich meedragen. Maar hij groeit nu tenminste op in een sterk gezin.

Op zoek naar familie

SOS Kinderdorpen ging meteen op zoek naar familie. Na een paar dagen vonden we een tante, die sinds de aardbeving de twee oudere broers van Sujal opving. We brachten de jongen terug naar zijn broers en ondersteunen de tante sindsdien, zodat ze op lange termijn voor de drie kinderen kan blijven zorgen. Het verlies van zijn mama zal Sujal voor altijd met zich meedragen. Maar hij groeit nu tenminste op in een sterk gezin.

Voldoen aan de eerste noden

Op die manier herenigde SOS Kinderdorpen 53 kinderen met hun familie. Maar dat is lang niet alles:

  • De eerste dagen na de ramp ondersteunde SOS duizenden mensen met directe noodhulp als voedsel, drinkbaar water en medische zorg.
  • 540 families kregen een ‘home-in-a-box’ kist (zie foto), met een basis aan levensmiddelen en huiswaren.
  • 500 families kregen een noodfonds om hun onmiddellijke levensomstandigheden te verbeteren.

25 SOS Kindvriendelijke ruimtes

Via 25 SOS Kindvriendelijke ruimtes bood SOS Kinderdorpen opvang aan meer dan 2.000 kinderen. Ouders kunnen hun kinderen hier met een gerust hart achter laten: ze krijgen er voeding en medische zorg, zijn er beschermd tegen de gruwel van de realiteit in de buitenwereld en kunnen er naar hartenlust spelen en leren. Tegelijkertijd krijgen de ouders de kans om orde op zaken te stellen (huis herstellen, onderdak zoeken, bron van inkomen zoeken...).

Investeren in onderwijs

De aardbeving verwoestte zo’n 30.000 klaslokalen. Daarom investeert SOS Kinderdorpen in de renovatie van 12 gemeenschapsscholen. Om de verloren tijd goed te maken konden ondertussen 1.400 kinderen rekenen op inhaallessen.

225 families kregen via kleine investeringen hulp bij het herstellen van hun bron van inkomen

Families op lange termijn versterken

SOS ondersteunde tot nu 225 families bij het herstellen van hun bron van inkomen. Dat kan bijvoorbeeld via kleine investeringen in vee, landbouwmateriaal of lasgerei, afhankelijk van de talenten en capaciteiten van iedere familie. Zo kunnen families op lange termijn voor hun kinderen blijven zorgen.

Blijven investeren in heropbouw tot eind 2017

SOS Kinderdorpen is al sinds 1970 actief in Nepal, op tien verschillende locaties. En ook de komende decennia zal SOS Kinderdorpen blijven investeren in het welzijn van kwetsbare kinderen in Nepal. De specifieke ondersteuning voor het herstel en heropbouw na de aardbeving loopt nog tot het einde van 2017. Dat is broodnodig, want de meerderheid van de Nepalezen worstelen nog steeds met de gevolgen van deze catastrofe.

Geef kinderen als Sujal een thuis en een toekomst.

Steun maandelijks