• Home
  • 2030 Sustainable development goals

2030 Sustainable development goals

Op 25 september 2015 introduceerden de wereldleiders de agenda voor duurzame ontwikkeling, met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden en de klimaatsverandering aan te pakken.

De SDG’s zijn het resultaat van een lang consultatieproces tussen de lidstaten van de Verenigde Naties, met inbreng vanuit de burgermaatschappij, de privésector, de academische wereld en met de stem van het volk. Via het “Post-2015 Advocacy Project” draagt SOS Kinderdorpen actief bij tot dit proces, via samenwerkingen met partners op internationaal en nationaal niveau, om ervoor te zorgen dat de SDG’s het leven van de kinderen en families waar SOS Kinderdorpen mee werkt verbeteren.

Vijf SDG’s zijn rechtstreeks gelinkt aan SOS Kinderdorpen en zullen de komende decennia centraal staan in ons werk

Doelstelling 1 – Geen armoede


Een wereld waarin armoede niet meer bestaat, dat is het belangrijkste doel van de SDG’s. Centraal hierin staat ervoor te zorgen dat geen enkel kind opgroeit in armoede.

De belangrijkste oorzaak voor het uiteenvallen van families en het achterlaten van kinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika is armoede. Dit doel staat centraal in het werk van SOS Kinderdorpen. Via onze familieversterkende programma’s helpen we arme families en gemeenschappen de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken door te werken aan weerbaarheid en capaciteiten, onderwijs en beroepsopleiding.

Doelstelling 4 – Kwaliteitsonderwijs


Het is heel belangrijk ervoor te zorgen dat ieder kind, ongeacht hun achtergrond, toegang heeft tot onderwijs. Niet enkel voor het kind zelf, maar ook voor de samenleving rondom het kind. Vandaag gaan 59 miljoen kinderen tussen vijf en elf jaar oud niet naar school[1]. Dit moeten we veranderen.

Ieder kind en iedere jongere die SOS Kinderdorpen ondersteunt heeft toegang tot onderwijs. Van de kleuterschool tot de toegang tot universiteit.

Doelstelling 8 – Eerlijk werk en economische groei


In 2014 zochten bijna 74 miljoen jongeren tussen 15 en 24 jaar werk[2] en de globale jeugdwerkloosheid bereikte 13%, bijna drie keer zoveer dan het algemene cijfer[3]. Iedere jongere moet de kans krijgen op degelijk werk en moet zichzelf in staat kunnen stellen een onafhankelijk en waardig leven te leiden.

SOS Kinderdorpen ondersteunt jongeren die opgroeien zonder de zorg van ouders met het ontwikkelen van de vaardigheden en houding die nodig is om werk te vinden en om uit te groeien tot onafhankelijke volwassenen. Bijvoorbeeld via technische scholen of via paternschappen met bedrijven als DHL. We helpen ook ouders van kwetsbare families door hen toegang te bieden tot beroepsvormingen, zodat ze in staat zijn voor hun familie te blijven zorgen en hun kinderen een betere toekomst kunnen bieden.

Doelstelling 10 – Ongelijkheid verminderen


De reden achter dit doel is dat niemand, kinderen ook niet, mag lijden onder discriminiatie. Niemand mag de toegang tot gelijke rechten geweigerd worden op basis van ras, geslacht, religie, handicap, cultuur of familiale achtergrond. Wereldwijd gaan 66 meisjes niet naar school[4]. Dat beperkt hun kansen al op jonge leeftijd.

SOS Kinderdorpen strijdt voor wetten en praktijken die gelijke kansen verzekeren, die zorgen voor inclusie en non-discriminatie voor kinderen en jongeren die hun ouders verloren of die afkomstig zijn uit kansarme families.

Doelstelling 16 – Vrede en rechtvaardigheid


Via deze doelstelling, kunnen we verzekeren dat geen enkel kind slachtoffer is van geweld, misbruik, uitbuiting of verwaarlozing. 15% van de kinderen en jongeren in onze familiale opvangprojecten kwamen bij ons terecht omdat ze slachtoffer werden van een of andere vorm van misbruik.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zullen geïmplenteerd worden vanaf januari 2016. Samen kunnen we tastbare vooruitgang boeken in het bereiken van deze doelen en maken we van de wereld een veilige en eerlijke plek voor kinderen.

[1] 2016. SOS Children’s Villages Facts and Figures 2015(externe link).

[2] 2016. UNESCO Institute for Statistics Policy Paper 27/Fact Sheet 37: Leaving no one behind: How far on the way to universal primary and secondary education?(externe link)

[3] 2015. ILO Global Employment Trends for Youth 2015(externe link).

[4] 2016. WHO Fact Sheet °150 'Child Maltreatment'(externe link) [Accessed 4 August 2016.]