Wij organiseren wereldwijd
14 projecten, waarvan 8 in België


Applying safe behaviours: preventie van en reageren op geweld tussen jongeren

België

Kinderen en jongeren die opgroeien zonder ouderlijke zorg of in kwetsbare gezinnen ervaren vaker misbruik, verwaarlozing, geweld, stress en emotionele, sociale of gedragsproblemen. Hierdoor lopen zij meer risico om slachtoffer te worden van peer-to-peer geweld of om zelf geweld naar leeftijdsgenoten toe te uiten*. Dit project helpt kinderen en jongeren om beschermende vaardigheden te ontwikkelen. Dat doen we door jeugdhulpverleners de tools te geven om in te zetten op preventie van peer-to-peer geweld, het te identificeren en hierop gepast te leren reageren.

Bekijk het project

Limpoba: sterke gemeenschappen voor sterke kinderen

Democratische Republiek Congo

Heel wat families in Kimbanseke, de meest bevolkte wijk van Kinshasa, leven in moeilijke omstandigheden. En dat maakt dat ouders hun kinderen niet altijd de warme zorg kunnen bieden die ze nodig hebben of hun basisrechten kunnen veiligstellen. Daarom steunen we deze families en hun gemeenschappen: we bekijken samen hoe we hun oudervaardigheden kunnen versterken, en gaan op zoek naar een duurzame inkomensbron waar de families van kunnen leven.

Bekijk het project

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Word meter of peter