België

De Simbahuizen

Wanneer jonge kinderen thuis niet veilig zijn, willen we snel een waardig alternatief bieden: familiaal, kleinschalig, met een focus op gehechtheid en ontwikkeling. Die plek bieden onze professionele gezinshuisouders: de Simba-ouders.

Vaste ouderfiguren

Simba-ouders bieden een warme thuis aan twee tot vier kinderen

Gezinshereniging

We werken toe naar een veilige terugkeer naar huis

Gehechtheid en ontwikkeling

Begeleiding en omkadering op maat van jonge kinderen

© Gerhard Berger

Ervaringen uit het pilootproject Simbahuizen 

Op zoek naar een ruim verslag van de ervaringen uit ons pilootproject Simbahuizen (onze invulling van gezinshuizen)?
Lees onze inspiratiegids. 

De eerste duizend dagen van kinderen

De eerste duizend dagen van kinderen zijn cruciaal voor hun verdere ontwikkeling. Krijgen kinderen in die periode niet de liefdevolle zorg en aandacht die ze nodig hebben, dan kan dat gevolgen hebben voor de rest van hun leven. Voor de ontwikkeling van de hersenen, voor de emotionele stabiliteit, voor de weerbaarheid van lichaam en geest.


Snel en goed ingrijpen

Net daarom is het belangrijk om snel en goed in te grijpen. Wanneer ouders onder grote druk staan en niet tegemoet kunnen komen aan de noden van jonge kinderen, kan dat de emotionele en fysieke veiligheid van de kinderen in gevaar brengen. Samen met de ouders gaan we op zoek naar positieve verandering. De jeugdzorgsector in Vlaanderen is het er vandaag over eens dat er nood is aan alternatieve opvang die beter inspeelt op de specifieke noden van de allerjongste kinderen.


Liefdevolle zorg en aandacht

Met 70 jaar internationale ervaring in het opvangen en grootbrengen van kinderen uit kwetsbare families, weten we bij SOS Kinderdorpen hoe belangrijk de liefdevolle zorg en aandacht voor kinderen is. Daarom ijveren we in België en heel wat andere landen in Europa voor de best mogelijke opvang en zorg, in de eerste plaats voor jonge kinderen. Vanuit die ervaring, schenkt de Vlaamse overheid ons het vertrouwen om een pilootproject op te starten. Met als doel om samen met de jeugdzorgsector het zorgaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de allerjongste kinderen.

Vaste ouderfiguren

In dat pilootproject werken we met twee vaste ouderfiguren, Simba-ouders, die tijdelijk een warme thuis bieden aan maximaal vier kinderen (0 tot 3 jaar). Eén van die Simba-ouders werkt voor SOS Kinderdorpen, de ander stapt actief mee in het verhaal. Samen met een pedagogisch team gaan zij ook aan de slag met de ouders, op zoek naar positieve verandering binnen het gezin. Zodat de kinderen snel terug naar een veilige thuis kunnen.


Kwetsbaar én veerkrachtig

Zo willen we een buffer bieden bij de kwetsbare ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen. Want kinderen zijn op deze jonge leeftijd zeer kwetsbaar, maar tegelijkertijd zijn ze ook heel flexibel en veerkrachtig. Als we moeilijkheden in de leefsituatie van jonge kinderen snel kunnen aanpakken, dan vergroten we de kans op een goede ontwikkeling en kunnen we grotere moeilijkheden op latere leeftijd voorkomen.


Contact

Je kan terecht bij pedagogisch coördinator Hilde Weekers via h.weekers@sos-kinderdorpen.be en/of bij Katrien Goossens, directeur van onze Vlaamse projecten via katrien.goossens@sos-kinderdorpen.be


Overweeg je om Simba-ouder te worden?

Kom naar één van de infosessies. Alle informatie op www.gezinshuizen.be

In nauwe samenwerking met Agentschap Opgroeien. 

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter