Democratische Republiek Congo

Ŝanĝo: sterke kinderen veranderen de wereld

Veel families in Congo en Burundi kunnen hun kinderen de zorg niet bieden die ze nodig hebben om uit te groeien tot sterke volwassenen.

2 220 families

zijn in staat kinderen gepaste zorg te bieden

6 300 kinderen

nemen hun rechten en verantwoordelijkheden op

39 gemeenschappen

beschermen de belangen van kwetsbare kinderen en families

Ŝanĝo: sterke kinderen veranderen de wereld

Wat doet SOS Kinderdorpen?

‘Ŝanĝo’ betekent ‘verandering’ in de universele taal Esperanto. Door op drie niveau’s te werken, het kind, de familie en de gemeenschap, willen we de levensomstandigheden van kwetsbare kinderen duurzaam verbeteren. Niet alleen voor deze generatie, maar ook voor de volgende.

Ŝanĝo: sterke kinderen veranderen de wereld

We versterken families

Familie is je basis. Van hieruit gaan kinderen groeien en bouwen ze een toekomst uit. Als die niet sterk genoeg is, komt de ontwikkeling van kinderen in gevaar. Veel kinderen hebben niet genoeg te eten, kunnen niet naar school en zijn kwetsbaar voor geweld. Dat gaan we met ‘Ŝanĝo’ duurzaam veranderen: we stellen kinderen, families en gemeenschappen in staat om de gezonde ontwikkeling van kinderen zélf te garanderen.

We versterken de families in het beschermen van hun kinderen, verbeteren hun levensomstandigheden, vergroten hun kennis over wat een kind nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling. 

Samen met gespecialiseerde partners helpen we hen om een duurzame bron van inkomsten op te bouwen. Zodat ze voldoende middelen hebben voor een evenwichtig voeding, om hun kinderen naar school te sturen en voor medische verzorging. En we volgen hun ontwikkeling op via een individueel familie-ontwikkelingsplan.

We geven kinderen en jongeren kracht

Tegelijkertijd bouwen we met de kinderen en jongeren een zelfbewustzijn op. We werken samen rond hun rechten en verantwoordelijkheden en moedigen hen aan om hun leven mee richting te geven. Zo staan ze sterker tegenover zaken als kinderarbeid, misbruik en uitbuiting.

We geloven in het potentieel van ieder kind en helpen hen om talenten en capaciteiten te ontwikkelen, zodat ze later sterk in hun schoenen staan. Zo kunnen ze op hun beurt een generatie sterke kinderen op de wereld zetten.

We zorgen dat families zelf in staat zijn hun kinderen gepaste zorg te bieden

We investeren in geëngageerde en actieve gemeenschappen

Samen met lokale verenigingen en overheden bouwen we aan een sociaal ondersteuningsnetwerk voor de meest kwetsbare gezinnen. Zij zijn de mensen die bovenvermelde activiteiten plannen en uitvoeren. Zo zorgt de gemeenschap zelf voor verandering. Dat is de beste garantie voor een duurzame impact op het leven van kinderen.

We investeren in geëngageerde en actieve gemeenschappen

Ŝanĝo: sterke kinderen veranderen de wereld

Contact

Stuur projectcoördinator Sophie Huguenet een mailtje via sophie.huguenet@sos-kinderdorpen.be of bel 02 639 09 70.

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Koning Boudewijnstichting en Wallonie-Bruxelles International (WBI).

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Koning Boudewijnstichting en Wallonie-Bruxelles International (WBI).

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Word meter of peter