DR Congo en Burundi

Sterke families en gemeenschappen voor sterke kinderen

Veel families in Congo en Burundi kunnen hun kinderen de zorg niet bieden die ze nodig hebben om uit te groeien tot sterke volwassenen. Met die families en de gemeenschappen rondom hen gaan we aan de slag. Zodat de kinderen kunnen opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving, met kansen op een sterke toekomst.

1.256 families

verbeteren hun levensomstandigheden om hun kinderen een warme en veilige plek te kunnen bieden.

4.875 kinderen

groeien sterker op en kunnen hun toekomst mee vormgeven

32 gemeenschappen

bouwen aan een ondersteuningsnetwerk voor kinderen en families in moeilijkheden

Notre ambassadrice Kim Gevaert a rencontré cette famille participant à notre programme de renforcement de la famille en RD Congo.

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Ons doel is ervoor te zorgen dat elk gezin hun kinderen op lange termijn een warme en veilige thuis kan bieden. 

  • We helpen kinderen kinderen om sterk op te groeien en hun eigen toekomst actief mee vorm te geven
  • We investeren in de talenten en het potentieel van elke jongere
  • We versterken families zodat kinderen niet alleen komen te staan
  • We betrekken de gemeenschap in het ondersteunen van families 

We helpen kinderen kinderen om sterk op te groeien en hun eigen toekomst actief mee vorm te geven

Sterk opgroeien betekent in de eerste plaats dat je basisbehoeften niet in gedrang komen. We zorgen dat families toegang hebben tot gezonde voeding, water, gezondheidszorg en sociale zekerheid. En we zorgen dat de kinderen naar school kunnen. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met de lokale gemeenschap en partners. Waar nodig steunen we tijdelijk met bijvoorbeeld een deel van de onderwijskosten. 

Om hun kansen op een sterke toekomst gaaf te houden, sensibiliseren we jongeren rond seksuele en reproductieve gezondheid, zodat ze over de juiste informatie beschikken om SOA's en vroegtijdige zwangerschappen te vermijden. 

Bij al onze acties zorgen we dat kinderen en jongeren deelnemen aan beslissingen die hen rechtstreeks aangaan. We versterken hun participatievaardigheden in hun dagelijks leven binnen hun gezin, maar ook in hun gemeenschap. We organiseren samen met de lokale gemeenschap kinderrechtenclubs, waar kinderen over hun rechten leren, zich ervan bewust worden dat zij rechten hebben en deze ook voor zichzelf waar kunnen maken. 

© Federico Varrasso

Bij al onze acties zorgen we dat kinderen en jongeren deelnemen aan beslissingen die hen rechtstreeks aangaan.

We investeren in de talenten en het potentieel van elke jongere

We willen jongeren helpen om talenten en vaardigheden te ontwikkelen, ondanks de moeilijke situatie van hun gezin. Zodat ze goed voorbereid zijn om de overgang naar een zelfstandig bestaan te maken. We tekenen een individueel traject uit voor elke jongere. We ondersteunen hun sociale en emotionele ontwikkeling, bieden hen toegang tot opleidingen en stageplekken. Zodat ze zowel de professionele als sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze nodig hebben om een duurzame bron van inkomsten op te bouwen. Waar nodig kunnen jonge ondernemers ook rekenen op starterspakketten, zoals bijvoorbeeld een naaimachine.

We willen jongeren helpen om talenten en vaardigheden te ontwikkelen, ondanks de moeilijke situatie van hun gezin.

© Federico Varrasso

© Federico Varrasso

We versterken families zodat kinderen niet alleen komen te staan

Kinderen groeien het best in een familiale omgeving die tegemoet komt aan hun fysieke, psychologische, emotionele en sociale behoeften. Een gezonde en sterke relatie tussen ouders en hun kinderen is één van de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van kinderen. 

Om ervoor te zorgen dat kinderen kunnen opgroeien in een sterk gezin, werken onze sociaal werkers een individueel ontwikkelingsplan uit voor elk gezin. Zo weet elk gezin wat hun uitdagingen precies zijn en waar we samen op willen werken, zodat ze op lange termijn voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. We steunen de gezinnen bij het ontwikkelen van een inkomensgenererende activiteit, zoals een klein bedrijfje of een landbouwactiviteit. Waar nodig bieden we toegang tot professionele vormingen, staterspakketten en workshops rond bijvoorbeeld budgetbeheer. 

We betrekken de gemeenschap in het ondersteunen van families 

We vinden het belangrijk dat de families niet zomaar door ons ondersteund worden, maar door de lokale gemeenschappen en organisaties. Zo bouwen we samen aan een sociaal ondersteuningsnetwerk, de beste garantie op een blijvende impact op het leven van de kinderen. 

We helpen in het ontwikkelen van lokale structuren verantwoordelijk voor het beschermen van kinderen. Zij werken in de eerste plaats rond de preventie van geweld tegen kinderen. En als het toch gebeurt, staan ze in voor het rapporteren en behandelen van gevallen van geweld tegen kinderen, alsook het doorverwijzen naar relevante diensten.  

Tot slot pleiten we ook op nationaal niveau bij de overheden om de rechten van kinderen te respecteren en de structuren die instaan voor de bescherming van kinderen te versterken en veranderen. 

We investeren in geëngageerde en actieve gemeenschappen

Ŝanĝo: sterke kinderen veranderen de wereld

Contact

Stuur projectcoördinator Sophie Huguenet een mailtje via sophie.huguenet@sos-kinderdorpen.be of bel 02 639 09 75.

Met de steun van Wallonie-Bruxelles International en Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter