Beleidswerk in België

Uithuisplaatsing? Hou broers en zussen samen!

Het lijkt vanzelfsprekend, het is het niet. Wanneer kinderen niet meer thuis kunnen opgroeien, worden broers en zussen vandaag nog te vaak van elkaar gescheiden. Daar willen wij, met alle relevante actoren, verandering in brengen.

De jeugdhulp anders structureren

zodat broers en zussen niet meer van elkaar gescheiden worden

Investeren in de kracht van familierelaties

want hoe sterker de familie, hoe sterker het kind

De situatie vandaag

Uit ons onderzoek 'Wij zijn gewone jongeren in een ongewone situatie", blijkt dat 3 op 4 jongvolwassenen met een ervaring in de jeugdzorg niet kan rekenen op familie die hen steunt bij beslissingen of emotionele hulp biedt. Eén van de verklaringen voor dat lage cijfer, is dat broers en zussen vaak van elkaar gescheiden worden bij een uithuisplaatsing. 

In november 2019 deden we een peiling bij 97 Vlaamse jongeren met een jeugdhulpervaring. Daaruit blijkt dat 77% van de bevraagde jongvolwassenen niet samen opgroeide met één of meerdere broers of zussen. 

In mei 2021 keurde ons federaal parlement een wetsvoorstel goed dat broers en zussen het recht geeft om niet gescheiden te worden. Een mijlpaal! Twee jaar lang hebben we hiervoor geijverd, samen met Kinderrechtencommissariaat en vele anderen.

"Ik maakte me zorgen om hen, maar ik kon niets doen. Ik kon hen niet steunen, niet zeggen dat ik er voor hen was. En nu zijn er vier broers en zussen die ik niet ken, waarvan ik niet weet wat ze doen in het leven." Lees meer

Idriss Dauphin

Waarom samen opgroeien essentieel is

De dynamiek tussen broers en zussen is voor kinderen een laboratorium waar ze vrij kunnen experimenteren. Grenzen aftasten. Kletsende ruzie maken en een kwartier later weer samen spelen. Een unieke mix van solidariteit, rivaliteit en liefde die handelingen toelaat die in andere relaties niet zomaar aanvaard worden.

Daarom is die relatie belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Voor kinderen die opgroeien in de jeugdhulp, is de band met broers en zussen nog belangrijker. Daar zijn grosso modo drie redenen voor:

 1. Een gemeenschappelijk verleden:
  Ze delen hetzelfde verhaal, dezelfde vraagstukken en emoties over hun verleden. Dat creëert een band die belangrijk is om dat verleden een plaats te geven.
 2. De meest duurzame familierelatie:
  Ze betekenen voor elkaar vaak een belangrijke link naar het gezin waar ze uit voortkomen. Omdat ze ook van dezelfde generatie zijn, vormen ze samen de meest duurzame familierelatie.
 3. De start van een sociaal netwerk:
  Door een verhaal van veel breuken en veranderingen, hebben kinderen in de jeugdhulp vaak weinig hechte vriendschappen of familierelaties. Dat wordt vooral een probleem als ze vanaf hun zeventiende alleen kunnen gaan wonen. Ten eerste omdat ze soms niemand hebben die hen helpt bij alle uitdagingen. Ten tweede omdat ze zich vaak erg eenzaam voelen. Broers en zussen zijn dan de eerste stap naar een sociaal netwerk.

“De relatie tussen broers en zussen is een wereld op zich. Als je hen samen ziet, hun gedrag en emoties als geheel kan beschouwen, dan heb je alle stukjes van de puzzel." Lees meer

Stéphanie Haxhe, psychologe en voormalig medewerkster van SOS Kinderdorpen

Broers en zussen samenhouden: een basisprincipe in onze projecten

Broers en zussen de kans geven om samen op te groeien is een basisprincipe geworteld in de kern van ons werk, zowel in België als wereldwijd. In het SOS Kinderdorp Chantevent, nabij Marche-en-Famenne, groeien 8 op 10 kinderen samen op, samen met één of meerdere broers en zussen. En ook ons opvanghuis Hejmo en onze Simbahuizen hebben een specifieke focus op het samenhouden van broers en zussen.


Onze doelstellingen

 • De wet is een stap in de goede richting. We zullen er mee voor blijven ijveren bij beleidsmakers dat de wet ook in de praktijk wordt toegepast.

 • We willen de jeugdhulp inspireren om meer te investeren in de kracht van familierelaties. Want 70 jaar ervaring in het grootbrengen van kinderen leert ons dat de oorspronkelijke familie cruciaal is voor de toekomst van kinderen, ook al is de situatie moeilijk en complex. 

Ontdek in deze tijdlijn welke acties we hebben ondernomen om de doelstellingen te bereiken. 

Werk je graag mee aan dit project?

Stuur projectcoördinator Jolien Potemans een mailtje via jolien.potemans@sos-kinderdorpen.be. of bel 02 639 09 70.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter