• Home
  • Een beklijvende getuigenis van Idriss, opgegroeid in ons Belgische kinderdorp

Families in België

Een beklijvende getuigenis van Idriss, opgegroeid in ons Belgische kinderdorp

Wanneer kinderen niet meer thuis kunnen opgroeien, worden broers en zussen vandaag nog vaak van elkaar gescheiden. En er is geen enkele wet die hen daartegen beschermt. Daarom waren onze experten op 23 november in het federaal parlement om een wetsvoorstel te verdedigen dat de band tussen broers en zussen beschermt. Onder hen ook Idriss Dauphin, een jongeman van 19 jaar die sinds zijn derde in ons Belgische kinderdorp gewoond heeft. Hij groeide er samen met zijn zus op, maar heeft nog vier andere broers en zussen met wie hij het contact verloren is.

idriss

Idriss: "Dat ik samen met mijn zus opgroeide, was heel belangrijk voor ons. We waren nooit alleen, hadden altijd elkaar als steun. Het hielp ons ook om te begrijpen wat we meemaakten. Maar met onze vier andere broers en zussen zijn we gaandeweg het contact verloren. Als oudste van het gezin probeerde ik wel bezoeken te organiseren. Maar dat was niet de oplossing. We waren af en toe een uur of een paar uur samen, maar we kenden elkaar niet en er waren altijd begeleiders bij. Dat is niet hoe een relatie tussen broers en zussen zich opbouwt. Ik maakte me zorgen om hen, maar ik kon niets doen. Ik kon hen niet steunen, niet zeggen dat ik er voor hen was. En nu zijn er vier broers en zussen die ik niet ken, waarvan ik niet weet wat ze doen in het leven. Ik begrijp dat het niet altijd makkelijk is om een gezin samen op te vangen. Toch is dat de beste oplossing. Het is door samen te leven, dat we die band met elkaar kunnen opbouwen."

SOS Kinderdorpen steunt wetsvoorstel ter bescherming van de band tussen broers en zussen

Al sinds het eerste kinderdorp in 1949 maakt SOS Kinderdorpen er een punt van om broers en zussen samen op te vangen. Het is de meest duurzame familieband, zeker wanneer kinderen niet bij hun ouders kunnen opgroeien. SOS Kinderdorpen gelooft in de kracht van deze relatie en steunt als lid van de expertgroep ‘fratries’ het wetsvoorstel rond broers en zussen dat vandaag op tafel ligt.

Op vrijdag 23 november stond het wetsvoorstel op de agenda van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Onze psychologe Stéphanie Haxhe overtuigde er een volle zaal beleidsmakers, wetenschappers en experten van het belang van de relatie tussen broers en zussen.


Stephanie Haxhe:

“Het is wetenschappelijk aangetoond dat een warme relatie tussen broers en zussen leidt tot betere sociale vaardigheden en een sterkere aanvaarding door leeftijdsgenoten. De relatie met een broer of zus functioneert daarbij als een laboratorium waarbinnen kinderen kunnen experimenteren. Bijvoorbeeld: als broers en zussen ruzie maken en elkaar pijn doen, leren ze daaruit hoe de ander reageert op hun aggressie. Ze leren andere manieren om met elkaar om te gaan, om te reageren en om hun eigen gevoelens te beheersen. De relatie tussen broers en zussen biedt een vrijheid die je niet vindt in de relatie met vrienden of ouders, omdat er een grote veiligheid vanuit gaat en er minder kans is op een breuk of andere gevolgen.

Die veiligheid zit hem ook in momenten van emotionele stress, waar broers en zussen typisch bij elkaar terecht kunnen zonder dat er een oordeel wordt geveld. Dat geldt in het bijzonder wanneer de kinderen iets gezamenlijk verliezen: bijvoorbeeld wanneer ze gescheiden worden van hun ouders. Toch is er vandaag geen enkele wet die de scheiding van broers en zussen verhindert. Wanneer kinderen nood hebben aan alternatieve opvang, kunnen broers en zussen vaak niet in een zelfde voorzieining of pleeggezin terecht. Daarom startte ik twee jaar geleden een interdisciplinaire werkgroep op, bestaande uit juristen, sociologen, psychologen en directeurs van voorzieningen. Deze werkgroep geniet de steun van Serge Léonard, jurist bij het Kinderrechtencommissariaat van de Federatie Wallonië-Brussel. Samen werken we toe naar een wetsvoorstel dat we recent verdedigden in het Parlement."

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter