België

Het SOS Kinderdorp Chantevent

Ook in België krijgen kinderen niet altijd de kans om op te groeien in een gezonde familiale omgeving. Voor kinderen in die situatie biedt het SOS Kinderdorp Chantevent een warme thuis en gepaste begeleiding.

39 kinderen

groeien op het SOS Kinderdorp Chantevent.

15 families

in een moeilijke leefsituatie krijgen intensieve begeleiding.

10 jongeren

kunnen binnen het kinderdorp begeleid zelfstandig wonen.

4 jongvolwassenen

starten in ons jongerenhuis l'Olivier een zelfstandig leven op.

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Een warme thuis

In het SOS Kinderdorp Chantevent (nabij Marche-en-Famenne) groeien kinderen op in een kleinschalige en familiale omgeving. Onze eerste bezorgdheid daarbij is dat de kinderen opnieuw emotioneel en fysiek veilig zijn. En we maken er voor hen ook echt een warme thuis van.

Op maat van ieder kind

Daarbij willen we ieder kind de meest gepaste zorg en ondersteuning bieden. Daarom voorzien we verschillende opvang- en begeleidingsvormen.

  • Opvang op lange termijn in een SOS familie, met een team van vaste begeleiders.
  • Opvang op lange termijn in een SOS familie, met een team van vaste begeleiders.
  • Begeleid (semi)zelfstandig wonen is beschikbaar voor jongeren vanaf 14 jaar.
  • Gezinsbegeleiding binnen de context van het gezin, zonder alternatieve opvang dus.

Zo is er voor ieder kind een oplossing op maat.

Een professionele pedagogische omkadering

Een team van specialisten waken over hun gezonde ontwikkeling. Al deze mensen werken vanuit een duidelijke pedagogische visie. Zo krijgt elk kind de ondersteuning die het best bij hem past.

Een leven als alle andere kinderen

Het dagelijks leven van kinderen in het kinderdorp is heel gewoon. Ze gaan naar scholen in de buurt en hebben er hun naschoolse activiteiten. Als ze ’s avonds thuis komen, is er tijd voor ontspanning en huiswerk. En net als in elk gezin dragen de kinderen hun steentje bij met het huishouden.

Oorspronkelijke familie blijft belangrijk

Als de situatie het toelaat, houden de kinderen contact met hun biologische familie. Dat is belangrijk voor hen om hun verblijf in het kinderdorp te kunnen plaatsen. En omdat je familie toch altijd een basis is om verder op te bouwen. Hoe warmer en stabieler die basis, hoe beter. En mocht de familiale situatie op een duurzame en positieve manier veranderen, dan zorgen we voor een veilige terugkeer naar huis.

Broers en zussen samenhouden


Broers en zussen betekenen in moeilijke tijden vaak een belangrijke steun voor mekaar. Daarom zorgen we er zoveel mogelijk voor dat zij binnen hetzelfde gezin kunnen opgroeien.
Via therapie en begeleiding gaan we ook intensief met de relatie tussen broers en zussen aan de slag. Ze delen een verleden en kunnen daarom een belangrijke steun betekenen voor mekaar. En ook wanneer ze wat ouder zijn, zijn ze voor elkaar vaak de laatste familie die ze nog hebben.

“We maken er voor de kinderen een echte thuis van.”

Hilde Boeykens, Directrice SOS Kinderdorpen

Op weg naar zelfstandigheid


Jongeren moeten volgens de wet hun sociale voorziening, dus ook het kinderdorp, verlaten eens ze achttien zijn. Op je achttiende alleen gaan wonen, helemaal voor jezelf zorgen en vorm geven aan je toekomst: het is niet iedereen gegeven. Daarom bereiden we de kinderen al van jongs af aan voor op hun zelfstandigheid. Vanaf hun veertiende kunnen jongeren ervoor kiezen semizelfstandig in het kinderdorp te gaan wonen. Zo kunnen ze al heel wat ervaring opdoen: het beheren van zakgeld, samen gezond en lekker koken, een afspraak bij de dokter regelen. Door hen zoveel mogelijk te betrekken bij keuzes die hun dagelijks leven richting geven, leren we hen al vroeg om hun leven in handen te nemen.

Ook na hun achttiende verjaardag


Jongeren die zich op hun achttiende nog niet klaar voelen om alleen te gaan wonen, kunnen nog een tijdje terecht in ‘l’Olivier’, een SOS Jongerenhuis in Hollogne (Marcheen-Famenne). Vier jongeren wonen er elk in een aparte studio en kunnen er nog rekenen op de begeleiding van een opvoeder. Bedoeling is om samen aan een levensproject te werken. L’Olivier staat ook open voor jongeren die niet uit het kinderdorp komen en die een dergelijke begeleiding nodig hebben. En ook nadien kunnen ze als jongvolwassene nog steeds bij ons terecht. Voor een babbeltje of voor advies. Als het even moeilijk gaat, of net als ze hun successen willen delen: ook na hun achttiende verjaardag laten we hen niet alleen.

Contact


Contact opnemen met het kinderdorp kan via de directrice Justine Gwiscz. Mail justine.gwiscz@sos-kinderdorpen.be of bel 084 38 00 40.

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Word meter of peter