• Home
  • Onze pedagogische visie voor België

Onze pedagogische visie voor België

Veel mensen kennen vooral ons werk in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Wat veel minder mensen weten, is dat we ook al 45 jaar projecten hebben in België (en vele andere landen in Europa). Want ook bij ons zijn er kinderen die niet kunnen opgroeien binnen een zorgzaam gezin.

Natuurlijk zijn de problematieken in België totaal verschillend dan in een land als DR Congo of Haïti. Onze Belgische projecten hebben dan ook een heel andere focus. Ze richten zich op de opvang en begeleiding van kinderen die, om welke reden dan ook, thuis niet veilig kunnen opgroeien. Soms gaat het om families die vrijwillig onze hulp inroepen. Soms is dat op bevel van de jeugdrechtbank.

Toch zijn er heel wat parallellen te trekken tussen onze werking in België en in het buitenland. Te beginnen met onze kernwaarden, die de basis vormen van al onze projecten: familie, liefde, ontwikkeling, veiligheid en respect.

Onze pedagogische visie voor België

De laatste 65 jaar heeft SOS Kinderdorpen een grote expertise opgebouwd in het opvangen en grootbrengen van kinderen. Die expertise vertaalt zich in een pedagogische visie die als een rode draad doorheen onze Belgische projecten loopt.


“Elk kind kent een unieke groei en ontwikkeling”


SOS vertrekt vanuit een krachtig kindbeeld, waarin ieder kind de eigen, unieke ontwikkeling actief en creatief vormgeeft. Dat doen ze via de interactie met hun omgeving: volwassenen, andere kinderen, de fysieke ruimte… Die omgeving is dan ook bepalend voor hun ontwikkeling. Maar tegelijkertijd geven ze die omgeving ook zelf mee vorm.

“Elk kind groeit het best binnen een familie”


Elk kind behoort tot een familie en groeit bij voorkeur ook bij die familie op. Daarom werkt SOS samen met ouders en kinderen aan de moeilijkheden van het gezin, met het oog op positieve verandering en een snelle terugkeer naar huis. Dat gaat gepaard met een intensieve begeleiding. En eventueel ook met een tijdelijke plaatsing in een kleinschalige, familiale omgeving.

Kinderen op lange termijn opvangen in een SOS familie, doen we pas als er geen andere opties meer zijn. Op dat moment bieden we kinderen ook echt een nieuwe thuis, waar duurzame relaties de kern vormen van het samenleven en ze een basis vinden om een mooie toekomst uit te bouwen.

“Elk kind groeit en ontwikkelt best in veilige geborgenheid en bescherming”


Kinderen waarvan de fysieke en emotionele veiligheid thuis niet gegarandeerd is, vinden bij SOS een veilige omgeving waarin ze beschermd zijn tegen allerlei soorten agressie, een omgeving waarin ze zich veilig en geborgen voelen en terug rust vinden.

Door de situatie thuis verliezen sommige kinderen het vertrouwen in volwassenen. Anderen verliezen het vertrouwen in zichzelf. Door hen te tonen dat het ook anders kan, willen we die kinderen een correctieve hechtingservaring bieden.

“Elk kind groeit en ontwikkelt door respect”


Kinderen respecteren begint met hen te beschouwen als volwaardige personen. Wat wil zeggen dat we naar hen luisteren, hun mening vragen en hun noden en wensen ernstig nemen. We moedigen hen aan om actief te participeren in beslissingen die een invloed hebben op hun dagelijkse leven.

We hanteren daarbij een democratische stijl van disciplineren, die niet gebaseerd is op principes als straffen en belonen, maar wel op liefdevolle sturing, wederzijds respect en een fundamentele gelijkheid tussen kind en volwassene.

Lees ons volledig pedagogisch beleid hier.

Een kwalitatieve en innovatieve partner

Nog een parallel vinden we in onze samenwerking met overheden. Overal ter wereld gaan wij uit van het principe dat de overheid als eerste verantwoordelijk is voor de zorg om kwetsbare kinderen. SOS biedt zich daarbij aan als een kwalitatieve en innovatieve partner, ook in België.

Daarom vinden we het belangrijk dat onze projecten officieel erkend zijn en ingeschreven zijn in het algemeen beleid naar deze doelgroep toe. Het SOS Kinderdorp Chantevent is van bij de start in 1963 erkend en gesubsidieerd door de Fédération Wallonie-Bruxelles. Terwijl het Simbahuis na 5 jaar werking met eigen middelen in 2013 officieel erkend werd door de Vlaamse Overheid, met inbegrip van een gedeeltelijke subsidie.

Maar we willen ook meedenken met de overheid om het zorgniveau naar een hoger niveau te tillen. Hiervoor zetten we graag tijdelijk eigen middelen in. Met als drijfveer de droom om ieder kind de kans te geven op te groeien in een liefdevolle en stimulerende omgeving, wil SOS Kinderdorpen de overheid blijven ondersteunen bij het ontwikkelen van innoverende projecten.