• Home
 • Onze acties rond broers en zussen

Onze acties rond broers en zussen

Ontdek in onderstaande tijdlijn de acties die we hebben ondernomen om broers en zussen samen te laten opgroeien.

 1. 3 maart 2021

  Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens pleit op Karrewiet, Het Journaal en Radio 1 om het wetsvoorstel aan te nemen dat broers en zussen het recht geeft niet gescheiden te worden.

 2. 2 maart 2021

  In het federaal parlement worden de hoorzittingen verder gezet.

 3. 2 maart 2021

  Samen met andere jeugdhulpactoren en terreinwerkers onderstrepen we in Le Soir het belang van het wetsvoorstel.

 4. 23 februari 2021

  Tijdens de hoorzittingen brengen we de krachtige getuigenissen van jongeren en mensen met een jeugdhulpervaring die een scheiding van broers en zussen van heel dichtbij meemaakten, om aan te tonen dat er een nood is om broers en zussen beter te omkaderen en beschermen (vanaf 2:07).

 5. 3 februari 2021

  Tijdens de besprekingen in het federaal parlement worden hoorzittingen gevraagd. 

 6. 3 februari 2021

  Het Kinderrechtencommissariaat publiceert haar standpunt rond het wetsvoorstel.

 7. 26 januari 2021

  In het Vlaams Parlement zegt minister Beke dat broers en zussen als belangrijk thema zijn opgenomen in de beleids- en begrotingstoelichting voor 2021 en het onderwerp een prominente plek krijgt in de denkoefeningen rond verblijf van het agentschap Opgroeien.

 8. Januari 2021

  We schrijven een bijdrage voor het tijdschrift Journal du droit des jeunes: "Le droit des fratries de ne pas être séparées" (JDJ n° 401, januari 2021)

 9. 20 januari 2021

  20 januari 2021: De Kinderrechtencommissaris benadrukt in het Vlaams parlement het belang van het samenhouden van broers en zussen voor kinderen in de jeugdhulp: "Het verankeren van het recht om niet gescheiden te worden zou een grote incentive betekenen om jeugdhulp zo te organiseren dat broers en zussen kunnen samenblijven bij plaatsing."

  Herbekijk

 10. 13 januari 2021

  Na een gesprek met het kabinet van de minister van Justitie om onze bezorgdheden te uiten over het beperkte toepassingsgebied, krijgt het wetsvoorstel in de laatste amendementen opnieuw een ruim toepassingsgebied: ook kinderen in jeugdhulpvoorzieningen kunnen zich erop beroepen. Bij artikelsgewijze stemming worden alle artikels goedgekeurd. Een tweede lezing wordt gevraagd om de tekst nog juridisch technisch te verifiëren.

  Herbekijk

  Lees hier het amendement


 11. 9 december 2020

  In het federaal parlement worden nieuwe amendementen van het wetsvoorstel besproken. Het toepassingsgebied van het voorstel wordt plots beperkt tot kinderen waarvan de ouders scheiden en kinderen in pleegzorg.

  Herbekijk de bespreking

  Lees hier het amendement

 12. 7 december 2020

  In het Parlement van de Franse Gemeenschap worden parlementaire vragen gesteld aan de minister-president naar aanleiding van onze mediacampagne. 

  Herbekijk

 13. 1 december 2020

  In de commissie welzijn van het Vlaams Parlement worden twee parlementaire vragen gesteld aan de minister. De minister geeft aan broers en zussen een prominente plek te willen geven in de denkoefening rond de organisatie van de jeugdhulp.

  Herbekijk hier

 14. 24 november 2020

  Fantastisch nieuws: in de Commissie Justitie van het federaal parlement tonen alle partijen zich voorstander van het wetsvoorstel om broers en zussen het recht te geven niet van elkaar te worden gescheiden.

  Herbekijk hier

 15. 21 november 2020

  Naar aanleiding van onze getuigenissen gaat De Ochtend op Radio 1 in gesprek met een Vlaams parlementslid over de plannen van de politiek om de band tussen broers en zussen in de jeugdhulp te beschermen.

 16. 21 november 2020

  Met een artikel op VRTNWS en een straffe reportage op Het Journaal met getuigenis van jongere Leïla, vraagt onze directrice Hilde Boeykens om de band tussen broers en zussen wettelijk te beschermen.

 17. 21 november 2020

  In De Standaard roepen we op om het wetsvoorstel rond broers en zussen goed te keuren, met een krachtige getuigenis van Omega.

 18. 20 november 2020

  Op Kinderrechtendag brengen we een sterke getuigenis van Mélanie en een oproep door onze pedagogisch verantwoordelijke in ons kinderdorp Natacha om de band tussen broers en zussen wettelijk te beschermen, op het RTBF journaal en via de radiozenders Vivacité en La Première.

 19. 14 oktober 2020

  De parlementsleden in Commissie Justitie vragen bijkomende adviezen bij het wetsvoorstel, onder meer van ministers en academici.

  Herbekijk hier

 20. 6 oktober 2020

  De indiener van het wetsvoorstel doet nog een aantal aanpassingen aan de tekst van het wetsvoorstel.

  Lees meer

 21. 1 oktober 2020

  We luisteren naar de aangrijpende ervaringen van 15 jongeren tijdens een Cachetavond in Brussel.

 22. 29 september 2020

  Ook SOS Kinderdorpen Nederland pleit samen met Defence for Children voor het samenhouden van broers en zussen met een sterke campagne.

  Lees meer in dit rapport

  Lees meer in dit nieuwsartikel

 23. 27 juli 2020

  De Raad van State bevestigt in een sterk advies over het wetsvoorstel: “Alleen heel uitzonderlijke omstandigheden, in verband met het hoger belang van het kind, kunnen in principe leiden tot een verbreking van de gezinsband.”

  Lees meer

 24. Juni 2020

  Ouders en jongeren met een jeugdhulpervaring geven in de evaluatie van het Decreet Integrale Jeugdhulp aan dat broers en zussen van elkaar worden gescheiden.

 25. 16 juni 2020

  De indiener van het wetsvoorstel wijzigt de tekst, waardoor de uitzonderingen nu veel strikter zijn geformuleerd, in lijn met ons advies en dat van Kinderrechtencommissariaat.

  Lees meer

 26. 15 juni 2020

  Ook Kinderrechtencommissariaat schrijft een schriftelijk advies aan het parlement.

 27. 9 juni 2020

  We schrijven een schriftelijk advies aan het federaal parlement over het wetsvoorstel. We uiten daarin onze bezorgdheden over de ruime formulering van uitzonderingen op het recht voor broers en zussen om niet van elkaar gescheiden te worden.

 28. 10 februari 2020

  In het Vlaams Parlement wordt opnieuw een parlementaire vraag gesteld naar aanleiding van onze peiling.

 29. 10 december 2019

  In het Vlaams Parlement is een vraag om uitleg gesteld over het contactrecht met broers en zussen voor kinderen die uit huis geplaatst zijn.

 30. 27 november 2019

  Op Radio 2 geeft Shana een aangrijpende getuigenis over hoe de band met haar drie zussen verwaterde toen ze in jeugdhulp terechtkwam. Onze directrice Hilde legt uit waarom het zo belangrijk is dat broers en zussen kunnen samenblijven.

 31. 26 november 2019

  Kinderrechtencommissariaat publiceert een standpunt over broers en zussen.

 32. 22 november 2019

  In het Vlaams Parlement wordt een parlementaire vraag gesteld naar aanleiding van onze peiling.

 33. 22 november 2019

  Broers en zussen in De Standaard naar aanleiding van de peiling van SOS Kinderdorpen.

 34. 21 november 2019

  MIJLPAAL

  In het federaal parlement is een wetsvoorstel ingediend dat het recht introduceert voor broers en zussen om niet van elkaar gescheiden te worden.

  Lees meer

 35. 20 november 2019

  Kinderrechtencommissariaat trekt aan de alarmbel in haar Jaarverslag.

 36. 19 november 2019

  Het Laatste Nieuws bericht over onze peiling: “3 op 4 kinderen in jeugdzorg moeten broers of zussen missen”.

  Lees meer

 37. Najaar 2019

  Uit onze peiling bij 97 jongeren met een jeugdhulpervaring blijkt: 7 op 10 groeide niet samen op met één of meerdere broers en zussen.

 38. 23 november 2018

  We organiseerden een studievoormiddag in de Kamer van Volksvertegenwoordiger over broers en zussen. Idriss (opgegroeid in ons Belgisch kinderdorp) gaf daar een aangrijpende getuigenis.

 39. Oktober 2012

  Onze federatie SOS Kinderdorpen Internationaal bundelt getuigenissen en aanbevelingen in een publicatie rond broers en zussen.