België

Opvanghuis Hejmo

Meer dan 5.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen kwamen in België toe in 2015. Daarom start SOS een kleinschalig, familiaal opvanghuis Hejmo in Leuven waar kinderen op de vlucht een warme thuis vinden.

5 000 kinderen

kwamen in 2015 zonder volwassene in België toe

9 kinderen

vinden een nieuwe thuis in Hejmo

365 dagen,

7 dagen op 7, 24 uur op 24 opvang en begeleiding

10 tot 18 jaar

is de leeftijd van kinderen in Hejmo

Wat doet SOS?

Een warme thuis voor negen kinderen


In Hejmo in Leuven biedt SOS Kinderdorpen negen kinderen en jongeren tussen acht en achttien jaar een warme thuis. Dat kleine aantal is belangrijk, want we bieden hen een familiale opvang in een kleine leefgroep. Met voldoende aandacht voor ieder kind en kleurrijke gepersonaliseerde woon- en slaapruimtes. Zodat de kinderen zich écht thuis kunnen voelen.

Focus op broers en zussen


In moeilijke tijden betekenen broers en zussen een belangrijke steun voor mekaar. Zeker als ze recent hun ouders verloren. SOS Kinderdorpen wil verdere breuken in familierelaties daarom absoluut vermijden. Daarom heeft Hejmo een bijzondere focus op kinderen die hier samen met een broer of zus toekwamen. Dat is niet vanzelfsprekend, want door het tekort aan plaatsen is het voor opvanghuizen soms moeilijk om meerdere kinderen tegelijk op te vangen.

Aandacht voor veerkracht en ontwikkeling


SOS Kinderdorpen gelooft sterk in de veerkracht van kinderen: het vermogen om, ondanks alles, vaardigheden te ontdekken en een leven uit te bouwen. De kinderen in opvanghuis Hejmo hebben vaak moeilijke en gevaarlijke situaties meegemaakt in hun land van herkomst, tijdens hun reis of zelfs hier, in België.

We bouwen een veilige, betrouwbare en voorspelbare relatie met hen op en bieden een begeleiding op maat. We hebben ook aandacht voor hun mentaal welzijn en werken samen met gespecialiseerde organisaties in mentale gezondheid, psychologen en psychiaters om hen te begeleiden bij het omgaan met eventuele trauma's, slaapproblemen, het ontwikkelen van veerkracht, het voorkomen van conflicten, eetproblemen...

We moedigen de jongeren in Hejmo aan om hun capaciteiten en vaardigheden ten volle te ontplooien en een sociaal netwerk uit te bouwen. Dit alles vormt een solide basis om het verleden een plaats te geven en opnieuw vooruit te kijken naar de toekomst.


“We benaderen de kinderen als volwaardige individuen met individuele capaciteiten en talenten”

Katrien Goossens, Coördinatrice Hejmo

Krachtige reactie op de vluchtelingencrisis

Dit project kadert in een internationale reactie op de vluchtelingencrisis. SOS Kinderdorpen helpt vluchtelingen in Syrië, Libanon, Oost-Europa, de Balkan en ook in heel wat landen in West-Europa. We doen dat vanuit de overtuiging dat ieder kind een opvang en begeleiding in overeenstemming met hun fundamentele rechten verdient.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over Hejmo Leuven kan je terecht bij onze collega Katrien via katrien.goossens@sos-kinderdorpen.be

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Word meter of peter