België

Hejmo Plus

Voor jonge nieuwkomers die zonder hun ouders in België zijn, is alleen gaan wonen een grote stap. In onze kleinschalige wooneenheid Hejmo Plus krijgen ze ondersteuning om zich daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.

5 jonge nieuwkomers

wonen samen in Hejmo Plus.

16 tot 18 jaar

is de leeftijd van de jongeren die verblijven in Hejmo Plus.

Met individuele en groepsbegeleiding

stomen we hen klaar voor de overgang naar autonomie.

Gepaste nazorg

voorzien we voor de jongeren die Hejmo Plus verlaten.

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Begeleiding in kleinschalige gezellige woning

Het is een grote stap, alleen gaan wonen. In onze kleinschalige wooneenheid Hejmo Plus krijgen vijf jongeren tussen 16 en 18 jaar oud zonder ouders in België, begeleiding om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De jongeren wonen samen in een gezellige woning in Herent, nabij Leuven. Tijdens hun verblijf werken ze gericht naar het volledig zelfstandig wonen.

Groeiplan rond verschillende levensdomeinen

Iedere jongere in Hejmo Plus volgt een individueel begeleidingstraject. De jongeren stellen zelf een groeiplan op rond verschillende levensdomeinen, zoals werk, school, dagbesteding, administratie en gezondheid. Door eigen doelen te stellen, bouwen ze aan hun zelfredzaamheid.

In onze begeleiding staan de talenten, noden en dromen van de jongeren centraal, maar ook hun kwetsbaarheden. We werken krachtgericht en cultuur- en traumasensitief. We proberen iedereen die belangrijk is voor de jongere te betrekken in het traject.

“De talenten, noden en dromen van de jongeren staan in onze begeleiding centraal, maar ook hun kwetsbaarheden. We werken krachtgericht en cultuur- en traumasensitief.”

Een open groepsdynamiek

Minstens twee keer per week komt een begeleider van Hejmo Plus langs om te praten over het samenleven. Soms organiseren we samen een groepsactiviteit. Via open communicatie en wederzijds respect werken we aan een goede groepsdynamiek in Hejmo Plus. Want ook dat zijn belangrijke vaardigheden richting een zelfstandig leven.

Opvolging na verblijf in Hejmo Plus

Wanneer een jongere zich klaar voelt om alleen te gaan wonen, gaan we samen op zoek naar een woning op de reguliere woningmarkt.

We bieden ook na verblijf in Hejmo Plus de mogelijkheid tot wekelijkse opvolging. Zo zorgen we voor een stapsgewijze overgang voor zij die daar nood aan hebben.

Aanvullend op ons project Hejmo in Leuven

Hejmo Plus vormt een aanvulling op ons opvanghuis Hejmo, waar negen jongeren tussen tien en achttien jaar een warme thuis vinden. Door naast opvanghuis Hejmo ook kleinschalige wooneenheid Hejmo Plus te openen, hopen we de overgang naar zelfstandigheid meer stapsgewijs te laten verlopen en een zorgcontinuüm te creëren dat beter aansluit bij de noden van jongeren.

Contact

Contacteer collega Katrien Goossens, Directeur Vlaamse projecten via katrien.goossens@sos-kinderdorpen.be of op het nummer 0485 47 11 78.


Aanmelden voor Hejmo Plus?

Aanmeldingen gebeuren via het Federaal Agentschap voor Asielzoekers (Fedasil). Hierbij wordt gebruik gemaakt van Match-it. Ook jongeren die eerder niet in opvanghuis Hejmo verbleven, zijn welkom in Hejmo Plus, op voorwaarde dat ze een verblijfstitel (erkend vluchteling of subsidiaire beschermde) hebben.


Meer info in deze brochure voor professionals.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter