België

Trauma-sensitieve zorg voor kinderen de nodige aandacht geven

De meerderheid van de kinderen maakt een traumatische gebeurtenis mee voordat ze in de jeugdhulp terechtkomen. We willen professionals in de zorg handvaten aanreiken, zodat eventuele trauma’s de nodige aandacht krijgen in de dagelijkse begeleiding en kinderen zich ondersteund voelen in het verwerken ervan. Want kinderen hebben een veilige plek nodig om groot te worden.

150 zorgprofessionals

uit verschillende sectoren reflecteren samen over trauma en manieren om kinderen met trauma’s te ondersteunen

160 jeugdhulpverleners

krijgen handvaten aangereikt hoe ze kinderen en jongeren trauma-sensitief kunnen begeleiden in het dagdagelijkse leven

Kennis

We bundelen kennis rond trauma-sensitieve zorg in een gids

In de praktijk

We zetten trauma-sensitieve zorg om in de dagdagelijkse praktijk van onze eigen organisatie

Uit onderzoek blijkt dat drie op vier kinderen in de residentiële jeugdhulp vóór hun plaatsing wordt blootgesteld aan een ernstig jeugdtrauma*. Dat kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling en psychosociaal welzijn.

“Verwaarlozing, geweld of misbruik, door leeftijdsgenoten of door volwassenen, kunnen ernstige trauma’s veroorzaken bij kinderen. Wanneer zij worden gekwetst door volwassenen die hen zouden moeten beschermen en voor hen zouden moeten zorgen, kunnen ze zichzelf wegcijferen en de wereld als een onveilige plek zien", vertelt Projectcoördinator Adeline Puerta. "Zij kunnen dan soms moeilijker volwassenen vertrouwen of hechte relaties opbouwen. Traumatische ervaringen kunnen ook een impact hebben op hun schoolprestaties en op het reguleren van emoties en gedrag.”


Trauma’s die niet verwerkt worden, kunnen nog diep in hun volwassen leven gevolgen hebben. Kinderen die bijvoorbeeld slachtoffer waren van misbruik, blijken drie keer meer kans te lopen op zelfdoding**. Zonder een goede begeleiding, kunnen kinderen de gevolgen van een trauma hun leven lang met zich meedragen.

Een veilige plek om groot te worden

We willen dat kinderen met trauma’s een veilige plek vinden in de jeugdhulp. Waar opvoeders en andere professionals hen bijstaan in de zoektocht naar stabiliteit en herstel. Vandaag is de kennis rond trauma bij professionals soms nog te beperkt. Terwijl kinderen met de juiste begeleiding kunnen openbloeien en opnieuw vertrouwen winnen.

“Kinderen hebben veel veerkracht in zich. Met de juiste begeleiding kunnen ze trauma’s een plek geven en zich ten volle ontwikkelen.”

Projectcoördinator Adeline Puerta

Vormingen over trauma voor professionals in de zorg

Met de steun van de Europese Unie hebben we de mogelijkheid om samen met SOS Kinderdorpen Internationaal een reeks vormingen te organiseren voor professionals in de zorg. Voor de ontwikkeling van de vormingen werken we nauw samen met het expertisecentrum Centre for Excellence for Children’s Care and Protection (CELCIS). We bundelen kennis rond het herkennen, begrijpen, respecteren, en op een gepaste manier antwoord bieden op trauma bij kinderen. Wat is trauma? Hoe trauma’s detecteren in zogenaamd ‘moeilijk’ gedrag van kinderen? Hoe maak je begeleiding echt trauma-sensitief in het dagdagelijkse leven? Inzetten op zorgzame relaties, belangstellend informeren bij jongeren naar hoe het gaat, samen met kinderen zoeken naar een taal om te beschrijven wat er in hen omgaat, samen zoeken naar herstelmogelijkheden… En dat elke dag opnieuw.

We werken ook samen met twee jongvolwassenen met een ervaring in de jeugdhulp. Zij vertegenwoordigen de stem van jongeren en zullen betrokken worden gedurende de hele duur van het project. Welke noden zien zij? Hoe kunnen professionals in de jeugdhulp aandacht hebben voor trauma?


De opleidingen zullen in voorjaar 2021 beschikbaar zijn voor:

  • 150 professionals uit verschillende sectoren (onderwijs, sport, justitie, jeugdhulp en gezondheidszorg), via onze onlinecursus. We bieden in deze cursus basisinformatie over (de effecten van) trauma en manieren om kinderen te ondersteunen. De onlinecursus is hier beschikbaar.
  • 160 jeugdhulpverleners die de dagelijkse zorg opnemen van kinderen, via onze negen vormingen over heel België. We bieden in deze vormingen kennis en vaardigheden om kinderen en jongeren trauma-sensitief begeleiden in het dagdagelijkse leven.

Toegepast in de praktijk: jeugdhulpvoorzieningen aan de slag met trauma-sensitieve zorg

We brengen de opgedane kennis via een praktische gids en workshops in de praktijk in onze eigen projecten in België, en hopen zo ook andere organisaties te inspireren. We zien het project als een kans om samen te werken met andere jeugdhulporganisaties, en samen de jeugdhulp verder positief mee vorm te geven.

Download onze praktische gids " Een veilige plek om groot te worden" en de bijlage " Cultuursensitief werken", die bedoeld is om hulpverleners handvatten te bieden bij hun werk met niet-begeleide minderjarigen met migratie-achtergrond (NBM).

Meer weten over dit project?

Wil je op de hoogte blijven van de opleidingen en andere activiteiten binnen dit project, laat je gegevens dan hier achter.

In dit project werken we samen met onze collega’s van SOS Kinderdorpen Internationaal, SOS Kinderdorpen in Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Hongarije en Servië, en het expertisecentrum Centre for Excellence for Children’s Care and Protection (CELCIS) van de universiteit van Strathclyde (Schotland) om zoveel mogelijk kennis uit te wisselen en impact te hebben in verschillende landen. Klik hier voor de internationale website van het project “Safe Places, Thriving Children: Embedding Trauma-Informed Practices into Alternative Care Settings”.


Contact

Contacteer collega Adeline Puerta, coördinator van het project via adeline.puerta@sos-kinderdorpen.be of op het nummer 02 639 09 70.


Referenties

* Adverse Childhood Experience (ACE)

** Hilde Van Mieghem tijdens de hoorzitting over kindermishandeling in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement, 3 juni 2020


De inhoud van deze pagina vertegenwoordigt alleen de mening van de auteur en is uitsluitend diens verantwoordelijkheid. De Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie die zij bevat.

Help kinderen die er alleen voor staan opgroeien in een warme en veilige thuis

Word meter of peter