Democratische Republiek Congo

Families versterken in Kinshasa met het project Limpoba

Heel wat families in Kimbanseke, de meest bevolkte wijk van Kinshasa, leven in moeilijke omstandigheden. En dat maakt dat ouders hun kinderen niet altijd de warme zorg kunnen bieden die ze nodig hebben of hun basisrechten kunnen veiligstellen. Daarom steunen we deze families en hun gemeenschappen: we bekijken samen hoe we hun oudervaardigheden kunnen versterken, en gaan op zoek naar een duurzame inkomensbron waar de families van kunnen leven.

197 families

bouwen aan een warme en veilige thuis voor hun kinderen hun kinderen.

878 kinderen

groeien op in verbeterde levensomstandigheden en leren voor hun rechten opkomen.

10 spaar- en kredietverenigingen

en landbouwcoöperatieven versterken families en helpen ze in hun financiële zelfstandigheid.

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Limpoba komt van ‘lisanga makasi pona bana’. Dat betekent ‘sterke gemeenschappen voor kinderen’ in het Lingala, één van de landstalen van het Democratische Republiek Congo. Ons project Limpoba vindt plaats in Kimbanseke, en daar leven veel families in moeilijke socio-economische omstandigheden.

Samen met de gemeenschappen en gezinnen bouwen we aan een veilige omgeving waar kinderen sterk kunnen opgroeien.

  • We moedigen lokale gemeenschappen aan om zich te verenigen in collectieve structuren, waar gezinnen in moeilijkheden steun kunnen krijgen (8 spaar- en kredietverenigingen en 3 landbouw-coöperatieven, één naai-coöperatieve, één bakkerij-coöperatieve).
  • We begeleiden gezinnen in het versterken van hun economische situatie en pedagogische vaardigheden.

Om dit te realiseren bouwen we verder op een sterke basis van vertrouwen, gezien we al sinds 2011 via familieversterkende programma’s samenwerken met de verschillende gemeenschappen in Kimbanseke.

Families sterker maken

Elk kind heeft een familie nodig om sterk op te groeien: de warme geborgenheid van een gezin biedt een veilige cocon om de wereld te ontdekken, is een broedplaats voor talenten, en reikt de tools aan om langzaam aan uit te groeien  tot een zelfstandige en sterke volwassene. Wanneer een familie die warme en veilige plek niet kan verzekeren, kan dit de ontwikkeling van een kind in gevaar brengen.

Dat is waarom we sinds 2020 in Kimbanseke 200 gezinnen in moeilijkheden en de gemeenschap zelf ondersteunen, door ze in hun vaardigheden te versterken. Dan kan ieder gezin bouwen aan zijn verhaal, mét oog voor een sterke ontwikkeling van hun kinderen.


Vanuit de kracht van de lokale gemeenschap

Vanuit de kracht van elk gezin gaan we op zoek naar een bijpassende inkomensbron, in de vorm van een kleine handelszaak of specifieke landbouwactiviteit. Om deze met de nodige kennis van zaken op te starten, nemen de gezinnen eerst deel aan professionele opleidingen. En eenmaal ze deze financiële zekerheid hebben, kunnen ze hun levensomstandigheden en die van hun kinderen sterk verbeteren.

Daarnaast creëren we ook een beweging van solidariteit voor kwetsbare gezinnen. Dat doen we door hun gemeenschappen te versterken en hen te steunen bij de opstart van spaar- en kredietverenigingen. Hierbij besluiten een twintigtal personen om een deel van hun spaargeld te verenigen, zodat gezinsleden een kleine lening kunnen krijgen. Deze lening biedt dan net het nodige duwtje in de rug om hun inkomensactiviteit uit te bouwen of de zorg om hun kinderen te verzekeren indien nodig.

Naast spaar-en kredietverenigingen, ondersteunen we ook de oprichting van landbouwcoöperatieven voor landbouwfamilies. Door hun middelen samen te brengen, kunnen ze efficiënter produceren en verkopen. En de winsten? Die worden gelijk verdeeld over de deelnemende families, met een deeltje dat aan de kant gehouden wordt om in de toekomst van de coöperatieve te voorzien.


Families sensibiliseren over de basisnoden en -rechten van kinderen

We staan families ook bij in het versterken van hun oudervaardigheden. Dat doen we bijvoorbeeld door hen te begeleiden in het besteden van hun gezinsbudget. Want als ze bewuster en efficiënter gaan spenderen, kunnen ze beter inspelen op de dagelijkse behoeften van hun kinderen. Dan denken we aan gezonde maaltijden, kleding, toegang tot school, medische zorg wanneer nodig,...

Naast de dagelijkse behoeften maken we gezinnen ook bewust van de rechten van hun kinderen. Sommige kinderen staan bijvoorbeeld niet officieel geregistreerd, waardoor ze zich niet op hun burgerrechten kunnen beroepen of van allerlei diensten gebruik kunnen maken, nu en in de toekomst.

En in dit proces draagt iedereen zijn steentje bij, zowel families als gemeenschappen. Allemaal bundelen ze hun krachten om een plek te creëren waar kinderen veilig en warm opgroeien, en waar ze kansen krijgen op een betere toekomst.


Contact

Heb je vragen over dit project, neem dan contact op met Marie Bolis, projectcoördinatrice, via e-mail op marie.bolis@sos-kinderdorpen.be of telefoon op 02 639 09 75.


Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter