Beleidswerk in België

Introductie van professionele zorgouders in de jeugdzorg

Als jonge kinderen in België niet bij hun ouders kunnen opgroeien, komen ze vandaag nog vaak terecht in leefgroepen met wisselende begeleiders. Terwijl het zo belangrijk is dat ze opgroeien bij vaste zorgfiguren, zodat hun ontwikkeling alle kansen krijgt. Met de introductie van gezinshuizen werken we mee aan een alternatief dat beter tegemoet komt aan de noden van de allerkleinsten.

Kleinschalige, familiale opvang

In gezinshuizen vangen mensen beroepsmatig twee tot vier kinderen op, gewoon bij hen thuis, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Bijvoorbeeld onze Simba-ouders. Ze hebben ervaring in het werken met jonge kinderen en hun gezin en staan professioneel in voor de dagelijkse zorg om de kinderen. Naast de persoonlijkheid en kennis beschikken zij ook over voldoende tijd om de kinderen de zorg en aandacht te bieden die ze nodig hebben. Zij zijn de vaste referentiepersonen voor de kinderen. Ze bieden hen de stabiliteit die kinderen nodig hebben om zich gezond te hechten. En ze gaan heel ontwikkelingsgericht met hen aan de slag.

Gezinshuizen vormen een aanvulling op het bestaande jeugdhulpaanbod en vinden hun plek naast pleegzorg en residentiële voorzieningen.


Focus op de allerjongsten

Zo’n type opvang is vooral voor jonge kinderen een meerwaarde, want leefgroepen met wisselende begeleiders, waar ze vandaag vaak opgevangen worden, zijn niet aangepast aan hun specifieke noden.

Vanuit Emmaüs, een grote jeugdhulporganisatie in Vlaanderen, klinkt het: “De opvang van de jongste kinderen in leefgroepen houdt risico’s in op een gefragmenteerde of onveilige gehechtheid. Dat heeft gevolgen voor de sociale capaciteiten van het kind, die doorwerken in de volwassenheid. Dat ligt niet aan de inzet van de leefgroepbegeleiders, maar aan het feit dat ze er niet altijd kunnen zijn. De voorzieningen doen hun best, maar schieten voor de heel jonge kinderen vaak tekort. Die kunnen immers niet de warme familieomgeving en de stabiele, betrouwbare hechtingsfiguur bieden.“


Onze droom

Natuurlijk organiseren we dit niet alleen. Agentschap Opgroeien, Pleegzorg Vlaanderen en ook andere actoren in de jeugdhulp volgen dit project van nabij op. Want ook zij geloven dat we onze zorg voor de allerkleinsten op een andere manier kunnen organiseren, met meer aandacht voor hun specifieke noden.

Als we even luidop mogen dromen, dan zijn er binnen enkele jaren honderden kinderen die, ondanks hun moeilijke situatie thuis, opgroeien binnen de geborgenheid van een professionele opvangfamilie.

Ontdek in deze tijdlijn hoe we met onze Simbahuizen bijdragen aan de introductie van professionele zorgouders in de jeugdhulp.

Word jij Simba-ouder?

Meer weten?

Stuur projectcoördinator Jolien Potemans een mailtje via jolien.potemans@sos-kinderdorpen.be of bel 02 639 09 70.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter