België

Hejmo plus heeft een nieuwe, extra locatie

In de abdij van Keizersberg/Labora in Leuven vind je sinds kort een nieuwe locatie voor Hejmo Plus, het project van SOS Kinderdorpen waar Niet Begeleide Buitenlandse Minderjarigen (NBBM) kunnen groeien op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid.

14 jonge nieuwkomers

wonen samen in onze 3 Hejmo Plus huizen.

16 tot 18 jaar

is de leeftijd van de jongeren die verblijven in Hejmo Plus.

Met individuele en groepsbegeleiding

stomen we hen klaar voor de overgang naar autonomie.

Gepaste nazorg

voorzien we voor de jongeren die Hejmo Plus verlaten

Un suivi adapté

est offert aux jeunes lorsqu'ils quittent Hejmo Plus

“In deze uitbreiding van het Hejmo Plus project - er is ook een Hejmo- huis in Wilsele met 3 jongensplaatsen en een huis in Herent met 5 jongensplaatsen - wonen de jongeren samen met studenten onder één dak. “Dat is vrij uniek,“ zegt projectverantwoordelijke Sara Bekaert. “Hier is plaats voor vijf jongeren tussen zestien en achttien jaar oud. Met de opening van deze derde kleinschalige wooneenheid, helpen we de overgang naar zelfstandigheid stapsgewijs verlopen. We creëren een zorgcontinuüm dat beter aansluit bij de noden van deze jongeren.

Co-housing

Deze unieke plek waar jongeren samenleven met studenten, vormt een tussenstap naar zelfstandig wonen. De jongeren in Hejmo Plus hebben een individuele trajectbegeleider. “Die één op één - relatie is zeer belangrijk,” zegt Sara. “Op deze manier kan de jongere de veiligheid en warmte ervaren die nodig is om van trauma te herstellen. Hejmo betekent niet voor niets  ‘thuis’ in het Esperanto.”

“Op 18 jarige leeftijd stopt in principe de hulpverlening. Het doel is om de jongeren die er klaar voor zijn de kans te geven om al zelfstandig te leren wonen, zodat de stap minder groot is nadien.”

Sara Bekaert, projectverantwoordelijke Hejmo Plus

Autonomie

De jongeren worden gestimuleerd in autonomie om een geleidelijke overgang naar een zelfstandig leven te verzekeren. ”We helpen hierbij om emotionele en fysieke veiligheidszorg te ervaren. Puur praktisch betekent dit: oké, hoe werkt het hier? Wat heb ik nodig? Wat doe ik wel en wat doe ik niet. Maar ook praktisch: hoe kook ik? Hoe zorg ik goed voor mezelf?” De begeleider doorloopt elk aspect van opgroeien in deze samenleving samen met de jongere in een transitie naar zelfstandigheid.

Concrete hulp en een sociaal netwerk

Deze jonge mensen in kwetsbare situaties hebben nood aan een specifieke ondersteuning qua autonomie, daarom wordt ook geïnvesteerd in een sociaal netwerk én wordt er ingezet op praktische zaken. “Een woonst zoeken, bijvoorbeeld. Hoe doe je dat?, Waarop moet je letten, hoe beheer je je budget? Er komt zoveel op hen af. Voor sommigen onder hen is dat extra moeilijk, want ze zijn soms nog in overlevingsmodus, ze moeten nog tot rust komen. Er wordt ook aandacht besteed aan de taal, want die wordt heel belangrijk voor wie omkadering of steun zoekt.

“De onzekerheid voor deze jongeren is groot. Het is voor hen nog niet altijd duidelijk of ze al dan niet in ons land kunnen blijven. Die beslissing hangt als een zwaard van Damocles boven hen.”

Sara Bekaert, projectverantwoordelijke Hejmo Plus

Samen op weg naar beter

Hejmo Plus is een plek waar  vanuit de positieve pedagogie gebouwd wordt aan warme en veilige relaties. Omwille van de setting op deze plek met studenten én een co-working space, is het een sterke oefenplek voor sociale relaties. De jongere die op de begeleiding van Hejmo Plus intekent, wil iets van het leven maken en engageert zich om met de geboden hulp en begeleiding aan de slag te gaan. Op het einde van het traject faciliteert Hejmo Plus een zachte uitstroom. De begeleiders blijven beschikbaar voor vragen. Contact houden is een sterk element in dit verhaal van verbindende nabijheid.

Dankzij het Agentschap Opgroeien, Fedasil én met uw steun zorgt SOS Kinderdorpen ervoor dat deze jongeren de rust vinden die broodnodig is om veilig op te groeien.

Aanmelden voor Hejmo Plus?

Aanmeldingen gebeuren via het Federaal Agentschap voor Asielzoekers (Fedasil). Hierbij wordt gebruik gemaakt van Match-it. Ook jongeren die eerder niet in opvanghuis Hejmo verbleven, zijn welkom in Hejmo Plus (erkend vluchteling, subsidiaire beschermde of nog in procedure).

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter